Hodnoty, Václav Babka

Tisk

Na podzim v Brně na Kolišti jsem náhodou uviděl skupinku dívek, v rukách měly velké papíry a tvrdé podložky. Dívaly se do korun stromů, něco zapisovaly. A když jsem šel okolo, nedalo mi, abych je neoslovil.

Kolikrát mě také tak někdo v parku oslovil a ptal se, co to vlastně dělám. Třeba asi před patnácti lety v Schreberových zahrádkách jakýsi starší pán. Seděl v parku na lavičce, představil se jako docent Chmelař. Osobně jsem ho neznal, ale z jeho lesnické dendrologie jsem se často doučoval. Když tenkrát zjistil, že jsme „ledničáci", rozzářil se, poptal se, co s parkem zamýšlíme, a popřál nám mnoho pracovních úspěchů.

Co tady, děvčata, zkoumáte, co studujete? Právě obracely v prstech lipové listí. Bylo pro mě překvapením, že nejsou z lednické školy, že studují „lesárnu", nově arboristiku. A právě na Kolišti se učily posuzovat městskou vegetaci. Jednotlivé stromy zkoumaly velmi zodpovědně. Myslím si, že to byl tak první nebo nanejvýš druhý ročník. Dendrologii asi ještě nedobraly. Stromy určovaly a měřily. Jen ta sadovnická hodnota, ta zvláštní tabulková položka, byla pro ně nejasná, neznámá a asi doposud nikým nevysvětlená.

Sadovnická hodnota není jen tak, ta se totiž neurčuje snadno, to nemůže dělat každý. Tu položku se snažím znát tak dvacet nebo už třicet let. Po celou tu dobu, co vím, nenechává sadovnická hodnota nikoho netečným. Kdekdo se ji snažil již dříve přeměnit a přizpůsobit. Přístupem k sadovnické hodnotě se lišili velikáni našeho zahradnického oboru. Do sadovnické hodnoty se svým způsobem promítly také změny ideologií a režimů, společenská situace. A přese všechno její význam při hodnocení porostů ve městě, jak se mi zdá, dodnes přetrval. Sadovnickou hodnotu mám rád. Spojuje totiž dřeviny s lidmi. Rozšiřuje úzce botanicko-dendrologické a ekologicko-pěstitelské chápání a hodnocení dřevin o kulturně-společenský a „civilizační" rozměr. Ta položka je veskrze zahradnická.

Samozřejmě mi to nedalo a trpělivým studentům jsem se snažil význam určování sadovnické hodnoty dřevin alespoň v rychlosti přiblížit porovnáním významu stromů na Moravském náměstí a v místy přehoustlých porostech na Špilberku. Pak jsem se rychle rozloučil.

Věřím, že posudky vegetace nakonec studenti zvládnou. Přál bych si, aby je vedli jejich učitelé správně. Aby se tito chápaví lidé, budoucí „zahradní lesníci" J, nestali jenom zjednodušujícími techniky nebo pouhými byrokraty řízenými vyhláškami, kteří dnes zeleň také posuzují a často o ní i rozhodují. Aby se naučili postarat se o rostliny, které již dlouho vysazují a pěstují ve městě lidé pro lidi. A s patřičným nadhledem a vědomostmi jim porozuměli ve všech souvislostech. Aby se stali odborníky na pěstování rostlin, kteří, kromě jiného, znají jejich sadovnickou hodnotu. Jinak asi nebude mít jejich budoucí práce valný smysl.

Václav Babka