V novém čísle ZPK 4/2019 najdete:

Téma: SPOLUPRÁCE

Ružová záhrada v Dolnej Krupej

Zahradní slavnost na Flore Olomouc

Revitalizace parku Riegrovy sady, Praha

Jedeme v tom všichni

 

 

 

 

 

 

Navigace: Domů Archív architektura Zahrada stříbrného plátna na přehlídce Festival International de Jardins Ponte de Lima

Zahrada stříbrného plátna na přehlídce Festival International de Jardins Ponte de Lima

Tisk

Ondřej Semotán, Monika Paďourová

Mezinárodní zahradní festival v Chaumont otevřel nový fenomén zahradního umění - dočasné zahradní kompozice. Ačkoliv je tato revoluce provázena jistým varováním před instantností výsledných děl, se střízlivým odstupem a pochopením nadsázky je možné nechat se okouzlit výtvarnými kreacemi, které festivalové dočasné zahrady předvádí.

Zahradní festival v portugalském městě Ponte de Lima je jedním z následných „produktů" festivalu ve francouzském Chaumont a ve velké míře se od svého vzoru poučil. Jeho cíli, které zcela jistě nelze chápat jako primárně výdělečný projekt, je zvýšit prestiž města z lokální na mezinárodní úroveň, zanesení estetického cítění do povědomí místních obyvatel, mezinárodní soutěž.

Cíle a organizace festivalu
Festival je založen na přehlídce autorských kompozic ve vymezeném prostoru na dané téma pro vyhlašovanou sezónu. Areál festivalu, kromě stálých prvků, sestává z dvanácti drobných prostorů, polygonů, které jsou vymezeny stříhanými živými ploty, přibližně 150 cm vysokými. Každý tento mikroprostor je dějištěm dočasné zahrady. Každá z nich disponuje přípojkou elektřiny a vody. Soutěžící, navrhovatel, si pak sám zvolí, který prostor chce tvořit. Je logické a stává se, že pro některé zahrady se nasbírá větší množství návrhů, z nichž více než jeden porota vybere pro realizaci. V takovém případě pak porota navrhne, aby některý z autorů transformoval návrh pro jinou zahradu a tu současně určí.
Každý rok odborná porota vyhlásí téma pro následující sezónu a sbírá návrhy jednotlivých soutěžících. Účastnit se mohou jednotlivci i kolektivy, bez ohledu na vzdělání a národnost, mohou předkládat libovolné množství návrhů, vybrán může být však pouze jeden. Přednostně jsou vybírány návrhy soutěžících, kteří se účastní této soutěže poprvé nebo po více než třech letech. Kritéria pro návrhy jsou nastavena záměrně velice měkce, každá zahrada je však omezena rozpočtem 10 000 euro, na nákladnější realizace si autor musí zajistit sponzora své zahrady.
Konstrukce a realizace zahrad spočívá na bedrech realizačního týmu festivalu složeného ze stálých zaměstnanců areálu, kteří své řemeslo za pět ročníků festivalu ovládli. Odborná porota festivalu je složena ze dvou architektů, dvou krajinných architektů a dvou umělců. Návrhy jsou odevzdávány do konce října formou jednoho posteru a krátké průvodní zprávy obsahující hrubý rozpočet. Autoři vybraných návrhů jsou pak vyzváni k vypracování hlubší dokumentace. Realizace zahrad je dokončena 45 dní před otevřením festivalu, aby mohly rostliny alespoň částečně vzejít. Festival se otevírá vždy poslední víkend v květnu a končí s posledním dnem měsíce října.
Dočasné zahrady spolu se třemi labyrinty tvoří podstatu náplně areálu, avšak větší část zabírají stylové odpočinkové plochy, několik os s vodními prvky, mohutným loubím s popínavými rostlinami a citrusy, otevřený bazén a budovy zázemí festivalu. Toto dějiště je situováno v malém historickém městě při nábřeží tepny celé oblasti - řeky Lima.

Použití rostlin v dočasných zahradách
Jedním ze specifických úkolů dočasných zahrad je řešení vegetační složky návrhu. Jelikož zahradní umění je postaveno do velké míry na práci s časem a předvídavosti, časový horizont dočasných zahrad omezený na jedno vegetační období se stává drastickým limitem. Je to jedna z příčin vzniku artificiálních zahrad komponovaných z neživých prvků. V opačném případě se však použití rostlin nemusí nutně omezovat pouze na terofyty. V kompozici pro jedinou sezonu může být pak použito efektů jinak téměř neuskutečnitelných, například kombinace rostlin jednoletých, dvouletých a vytrvalých ve směsi na jednom záhoně. Není zvláštností použití vzrostlejších kontejnerovaných stromů. V těchto případech kondenzuje otázka, do jaké míry jsou rostliny materiálem a zda je etické s nimi manipulovat tak lehkovážně. Festival má však tendenci recyklovat materiály i rostliny, takže pokud je šance je uchovat pro příležitostné použití v dalších letech, činí tak. Autoři návrhů mohou cíleně počítat s využitím některých materiálů z předešlých ročníků.

Zahrada stříbrného plátna
Pro ročník 2009 bylo vypsáno bezbřehé téma „Umění v zahradě." Počáteční hledání námětu se výsledně opřelo o relativně mladší uměleckou disciplínu - film, ve snaze najít téma pravděpodobně co nejméně pokryté. Film je zároveň ideálním prostředím, plným pohybu, a zahradu malého měřítka bylo možné komponovat jako scénu, jeviště o ploše asi 100 m2.
Zahrada stříbrného plátna má zachytit atmosféru a lesk slavné éry kinematografie. Motiv jsme si vypůjčili z filmu Slaměný vdovec, jedné z nejotřelejších scén s Marilyn Monroe, kdy výdech podzemí zvedá její sukni. Tento moment plný vzrušení byl transformován do nové, odlišné podoby. Výraz vlající látky byl vybrán jako základní memento zahrady.
Statická až formální kompozice kruhu vepsaného do polygonu zahrady je nehybným pozadím pro mihotající se látku. V kruhu vysypaném bílým křemičitým štěrkem je excentricky umístěno kruhové dřevěné molo - jeviště, na němž permanentně stojí bílá figurína oděná v rudé šaty. Pod molem je umístěn ventilátor, který její róbu rozechvívá. Linie okrasných trav probíhající před molem má z příchozího pohledu tento prvek částečně odclonit a vyvolat dojem jemnosti a svou vertikální strukturou podpořit vznešenost okamžiku. Z opačné strany je kruh lemován postupně řídnoucí řadou svislých lesklých kovových tyčí zakončených zrcadlovými koulemi, které v sobě odráží celou scénu.
Samotné stříbrné plátno, pozadí, na kterém se scéna promítá, tvoří záhon stříbrnolistých rostlin, který střední kruh obklopuje téměř po celém obvodu. Záhon je přes svou jednotnost tónu navržen jako pestrý ve smyslu textur a struktur rostlin. Byly proto užity rostliny1) v textuře jemné jako jsou pelyňky, levandule, smil italský, len vytrvalý, santolina, vertikály v podobě divizen a hrubou texturu nesou například artyčoky. Součástí záhonu je pak artificiální rostlina, kterou tvoří lesklé fáborky vlající na ventilátoru ukrytém mezi rostlinami. Jelikož scéna má být interaktivní, poslední ventilátor byl zapuštěn v pochozí štěrkové ploše a je tak nabídnut návštěvníkům. Ti se mají stát součástí scény a živými herci stříbrného plátna.
Technické řešení drobné zahrady však narazilo na mnohá úskalí. Zahloubené ventilátory vyžadují přívody vzduchu, a tak bylo nutné celou zahradu podkopat a ústí sacích otvorů bylo vyvedeno mimo zahradu. Všechny hrany styku ploch byly lemovány ocelovou pásovinou. Šaty figuríny byly zhotoveny z deštníkové textilie. Přestože realizační tým přecenil výkony ventilátorů a efekt vlajících šatů nedosahuje své předlohy, působí výsledek dostatečně vznešeně a již tolikrát použitý krvavě červený akcent po letech stále funguje.

Festival International de Jardins, Ponte de Lima, Portugal 29.5.-30.10.2009
The Garden of Silver Screen
Design: Ondřej Semotán, Monika Paďourová
www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt

1) Stříbrný záhon - seznam rostlin:
Acanthus mollis
Artemisia schmidtiana
Calocephalus brownii
Cynara scolymus
Helichrysum italicum
Imperata cylindrica ‘Red Baron‘
Lavandula angustifolia
Linum perene ‘Album‘
Lychnis coronaria ‘Alba‘
Nepeta x faassenii
Pennisetum setaceum
Salvia officinalis
Santolina chamaecyparissus
Senecio cineraria
Stachys byzantina
Verbascum bombiciferum
Westringia fruticosa

Ondřej Semotán (1986) - student zahradní a krajinářské architektury MZLU v Brně, nakrátko student FAVU v Brně, odkud se zase navrátil a upřednostnil zahradní a krajinářskou architekturu.
Kromě studia se věnuje výtvarné tvorbě a tvorbě experimentálních filmů.

Monika Paďourová (1985) - studentka zahradní a krajinářské architektury MZLU v Brně, v diplomové práci se věnuje tématu dočasných kompozic v zahradně architektonické tvorbě.

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg