V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Archív legislativa ZELENÁ STUHA České republiky 2009

ZELENÁ STUHA České republiky 2009

Tisk
TISKOVÁ ZPRÁVA
21. 10. 2009
ZELENÁ STUHA České republiky 2009 za péči o zeleň, veřejná prostranství a krajinu
patří obci STUDENEC v Libereckém kraji

V úterý 20. října 2009 proběhlo v Senátu za účasti ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky, předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Ludmily Müllerové, vrchního ředitele sekce rozvoje venkova Pavla Sekáče, náměstka ministra životního prostředí Františka Pelce, předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavaly a předsedkyně sekce krajinářské architektury SZKT Magdalény Myškové Kaščákové slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku celostátních soutěží ZELENÁ STUHA České republiky a ORANŽOVA STUHA České republiky, které navazují na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Co je Zelená stuha?
Zelená stuha je udělována obcím v krajských kolech soutěže Vesnice roku za péči o zeleň, veřejná prostranství, přírodní prvka a krajinu. Garantem ocenění Zelená stuha na krajské i celostátní úrovni a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je Ministerstvo životního prostředí.
Smyslem Zelené stuhy je ocenit dobrou praxi obcí (starostů, volených zástupců i občanů a jejich sdružení) především v oblasti plánovité péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejných prostranství a krajiny a motivovat další obce k jejich následování. Oceňována je soustavná činnost obcí zahrnující dlouhodobé záměry a plány, přípravu jednotlivých projektů ochrany a obnovy ekologických hodnot krajiny či nového založení výsadeb v obci, kvalitní realizaci projektů a pravidelnou následnou údržbu. Hodnocena je také osvěta, výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti péče o přírodu, životní prostředí a krajinu a zapojení veřejnosti do uvedených aktivit venkovských obcí.
Ministerstvo životního prostředí jako garant Zelené stuhy podporuje toto ocenění také finančně. Obce, které získají Zelenou stuhu, mohou v následujícím roce čerpat dotace z Programu péče o krajinu a z letos nově vyhlášeného Programu Státního fondu životního prostředí ČR pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha České republiky, a to až do výše 400 000 Kč (Zelená stuha v krajském kole), resp. 700 000 Kč (Zelená stuha České republiky - celostátní vítěz).

Jaký byl letošní ročník?
Do letošní celostátní soutěže bylo zapojeno 13 obcí, které získaly Zelenou stuhu ve 13 krajích České republiky. Zelenou stuhu v krajském kole přitom může získat nejvýše jedna obec.
Celostátní soutěž organizuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení. Komise celostátní soutěže Zelená stuha ČR je složena ze zástupců Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanského sdružení (SZKT), Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ), a Ministerstva životního prostředí.
Pětičlenná komise hodnotila ve dnech 7. - 10. září 2009.

Jaká jsou kritéria hodnocení?
Obec je v soutěži hodnocena podle pěti základních okruhů kritérií:
dlouhodobé plánování - existence koncepčních dokumentů či plánů rozvoje zeleně, postupná realizace rozsáhlejšího projektu, systematický postup ve výsadbě a obnově vegetačních prvků, zásahy a výsadby nejsou „nahodilé",
realizované projekty - zhodnocení realizovaných projektů v krajině i v obci (aleje, biocentra a biokoridory, územní systémy ekologické stability, návsi a veřejná prostranství, hřbitovy, sady, humna apod.), kvalita provedení prací, vhodnost či přiměřenost projektu pro danou lokalitu, respektování krajinného rázu, resp. obrazu vesnice,
následná péče o realizace - stav ploch zeleně, péče o trávníky v centru obce i v krajině, arboristické zásahy (pěstební opatření) na vzrostlých stromech, intenzita a kvalita péče
ekologická výchova, osvěta a vzdělávání - existence ekologické osvěty, výchovy a vzdělávání, způsob, výsledky, rozsah zapojení veřejnosti
zapojení veřejnosti - doplňkové kritérium, participace veřejnosti na rozhodování, plánování i na vlastní realizaci projektů se vztahem k zeleni a k péči o životní prostředí a krajinu

Výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky roku 2009
STUDENEC okres Semily, Liberecký kraj www.studenec.cz

ZELENÁ STUHA ČR 2009 (1. místo) za regeneraci veřejných prostranství a za úsilí při obnově ekologických funkcí krajiny
HORNÍ KRUPÁ okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina www. hornikrupa.cz
2. místo za aktivní zapojení obyvatel obce při tvorbě a péči o veřejná prostranství obce a prvky zeleně
LIBRANTICE okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj www.librantice.cz

3. místo za dlouhodobé příkladné úsilí obce při obnově krajinné zeleně
DRHOVLE okres Písek, Jihočeský kraj www.drhovle.cz

čestné uznání za regeneraci veřejných prostranství v obci a za příkladnou obnovu historické aleje
HÁJEK okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj www.obechajek.cz

čestné uznání za regeneraci veřejných prostranství a za úsilí při obnově ekologických funkcí krajiny
HORNÍ ŘEDICE okres Chrudim, Pardubický kraj www.horniredice.cz

čestné uznání za příkladnou péči o veřejná prostranství v obci a za květinovou výzdobu obce
HOSTĚTÍN okres Uhreské Hradiště, Zlínský kraj www.hostetin.cz

čestné uznání za plánovitý postup obce při zapojování do ekologických projektů a uchování tradičního obrazu venkovské obce
JESENÍK NAD ODROU okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj www.jeseniknadodrou.cz

čestné uznání za příkladný přístup k problematice obnovy zeleně v obci a v krajině
JEVIŠOVKA okres Břeclav, Jihomoravský kraj www.obec-jevisovka.cz

čestné uznání za úsilí věnované obnově a péči o kulturně-historické dědictví obce
JEZERNICE okres Přerov, Olomoucký kraj www.jezernice.cz

čestné uznání za úsilí při obnově ekologické stability kulturní krajiny silně ovlivněné infrastrukturou
KRAKOV okres Rakovník, Středočeský kraj www.obec-krakov.cz

čestné uznání za příkladnou péči o náves a další veřejná prostranství a zapojení veřejnosti do aktivit obce
PLÁNICE okres Klatovy, Plzeňský kraj www.planice.cz

čestné uznání za péči o kulturní a přírodní dědictví, památné stromy a krajinu
SMOLNICE okres Louny, Ústecký kraj www.smolnice.cz

čestné uznání za úsilí o zachování vesnického rázu obce a za aktivity obce i občanů na podporu její identity

Obci STUDENEC bude - jako již tradičně - nabídnuta nominace do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla 2010 v kategorii vesnic. Starosta Studence Jiří Ulvr převzal štafetu Entente Florale Europe z rukou Jaroslava Knapa, starosty obce Mořice v okrese Prostějov (Olomoucký kraj), loňského vítěze Zelené stuhy ČR a letošního reprezentanta ČR v evropské soutěži Entente Florale Europe.

Současně byly vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Oranžová stuha České republiky 2009, kterou garantuje Ministerstvo zemědělství. Oranžová stuha je ocenění udělované „vzorové zemědělské obci" a důraz klade na partnerství obce a místního zemědělského subjektu. Oranžovou stuhu České republiky roku 2009 a šek v hodnotě 800 000 Kč získala obec TELECÍ v Pardubickém kraji, která shodou okolností získala Zelenou stuhu ČR v roce 2001 a byla v roce 2002 historicky první vesnicí, která reprezentovala Českou republiku v Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla.

Pro další informace o Zelené stuze můžete kontaktovat:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT)
Staropramenná 29
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel/fax: 257 324 124; 257 323 953
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.szkt.cz

Ing. Jaroslav Brzák, předseda poroty
tel: +420 605 174 701
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ministerstvo životního prostředí
Odbor péče o krajinu
Vršovická 65
100 10 Praha 10-Vršovice
tel: +420 267 121 111
www.mzp.cz

Ing. Eva Voženílková
kontaktní osoba za MŽP
tel: +420 267 122 726 nebo +420 607 963 288
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

94_starostove zelena stuha cr

98_stafeta entente florale studenci
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg