V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 04/2011 Arboristická praxe 2011

Arboristická praxe 2011

Tisk

Koncem léta proběhl pod patronátem Arboristické laboratoře Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic pilotní projekt ošetření dřevin doprovázejících vybrané tahy komunikací I. třídy. Akci podpořili ředitelé správ krajů Vysočina a Střední Čechy, kde byly již dříve zpracované plány péče zahrnující veškeré hlavní tahy silnic. Pod odborným vedením profesionálních arboristů - instruktorů - mělo celkem 41 studentů možnost prakticky si vyzkoušet základní operace při péči o mimolesní zeleň. Hlavním zaměřením bylo provádění výchovných řezů na mladých stromech, výchovných zásahů ve skupinách stromů, odstraňování výmladků a nežádoucích mladých obrostů.

Studenti byli rozděleni do malých, maximálně čtyřčlenných skupin, které umožnily individuální přístup instruktorů a intenzivní předávání praktických zkušeností a teoretických znalostí. Práce, které byly předmětem praxe, mají zásadní význam pro kvalitní vývoj mladých stromů a jejich porostů podél nejvíce frekventovaných silnic. V období spíše extremistických přístupů k problematice vegetačních doprovodů silnic se tak jedná o významný krok dlouhodobě konstruktivně ovlivňující danou oblast. Celkem bylo ošetřeno přibližně 3900 stromů.

Vzhledem k tomu, že se pilotní projekt setkal s velmi pozitivní odezvou ze strany studentů zadavatele prací, bude v příštím roce pokračovat ve zvětšeném rozsahu. Všem kolegům a zúčastněným děkujeme za vysoce profesionální vedení a pomoc při zajištění praxe!

Barbora Vojáčková

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg