V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 04/2011 architektonická soutěž na NEJVĚTŠÍ LITOMĚŘICKÝ PARK MÁ vítěze

architektonická soutěž na NEJVĚTŠÍ LITOMĚŘICKÝ PARK MÁ vítěze

Tisk

Záměr Litoměřic obnovit největší městský park Jiráskovy sady před rokem uspěl v grantové výzvě programu PARKY. Nadace PROMĚNY jeho prostřednictvím nabízí městům v České republice pomoc s realizací náročných projektů v oblasti rozvoje veřejné zeleně. Pro jejich uskutečnění poskytuje nadace grant do výše 25 mil. Kč, odbornou podporu při realizaci několikaletého projektu a také pomoc se zapojením veřejnosti.

Cílem architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011 bylo najít nejvhodnější návrh obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích. Odborná porota vybrala na konci října jako nejlepší návrh Atelieru zahradní a krajinářské architektury - Ing. Zdenek Sendler, Brno. S rozhodnutím poroty se ztotožnila i správní rada nadace PROMĚNY.

K účasti v soutěži Cena nadace PROMĚNY 2011 bylo na konci května vyzváno šest ateliérů, jež se ve své tvorbě věnují úpravám veřejného prostoru a zahradní a krajinářské architektuře; všechny za sebou mají úspěšné realizace. Šest předložených návrhů obnovy Jiráskových sadů posuzovala sedmičlenná porota podle těchto kritérií: architektonicko-krajinářská koncepce a celková kvalita, úplnost návrhu a ekonomická náročnost zvoleného řešení.

Vítězný návrh z brněnského Atelieru zahradní a krajinářské architektury vypracoval autorský tým ve složení Zdenek Sendler, Lucie Radilová, Radka Táborová a Lýdia Šušlíková. Návrh obnovy litoměřického parku je podle autorů založen na soudobém, kompozičně a provozně jasném řešení, zohledňujícím celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost a odpovídající míru uživatelského komfortu. Ve střední části parku je navržen polyfunkční parter jako srdce celého území. Slučuje jednotlivé parkové aktivity, je místem setkávání i místem kulturního zázemí. Centrální prostor má vazbu na stávající kavárnu, mimo jiné je doplněn vodními prvky nebo variabilním mobiliářem. Rozpracování návrhu k realizaci s nadační podporou bude předmětem dalších jednání mezi Městem Litoměřice, nadací PROMĚNY a vítězným atelierem.

Úplné výsledky architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011, podklady k soutěži a obrazové materiály soutěžních a studentských návrhů jsou dostupné na www.nadace-promeny.cz.

Dokončení obnovy Jiráskových sadů je plánováno nejdříve v závěru roku 2013. Projekt bude financován z grantu nadace PROMĚNY v maximální výši 25 mil. Kč, spoluúčast města Litoměřice je nastavena ve výši 10 mil. Kč. Celková výše nákladů projektu bude známa až po dalším rozpracování vybraného řešení a výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Petra Hrubošová

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg