V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 02/2011 Život dole hlavou, O štúdiu, práci a živote záhradného architekta v Austrálii, Martina Sarvašová

Život dole hlavou, O štúdiu, práci a živote záhradného architekta v Austrálii, Martina Sarvašová

Tisk

V živote každého človeka raz nastane chvíľa, keď svoj život potrebuje posunúť dopredu, zmeniť prostredie, nadýchnuť sa čerstvého vzduchu alebo chytiť do plachiet nový vietor. Austrália ako vzdialený a neznámy kontinent bola mojím snom už od strednej školy. Doteraz neviem odpovedať na otázku prečo, a odpoveď som nenašla ani za toho pol roka, ktorý som tam strávila ako študent, dočasný rezident a praktikujúci záhradný architekt.

Chce to veľa odhodlania, sily, energie, peňazí a najmä šťastia. Pre mňa to bola myšlienka, ktorej nikto neveril, ale niekto veľmi chcel. Malý životný cieľ alebo neústupčivá tvrdohlavosť, ktorá ma prinútila pustiť sa do procesu, ktorý začal v apríli 2009 a úspešne skončil, respektíve znova začal vo februári 2010, kedy som nastúpila ako študentka programu Study Abroad na Fakultu architektúry, krajinárskej architektúry a umenia na University of Western Australia v meste Perth.

Perth

Perth je jedno z menších austrálskych miest, ktoré sa nachádza na západnom pobreží austrálskeho kontinentu. Je hlavným mestom Západnej Austrálie, rozprestiera sa na území 5386 km² okolo rieky Swan (Labutia rieka, pomenovaná podľa výskytu čiernych labutí) a žije tu 1,6 milióna obyvateľov. Je ôsmym najobývateľnejším, no zároveň najosamelejším mestom na svete. Najbližším mestom s populáciou, ktorá prekračuje 0,5 milióna, je Adelaide vzdialené 2104 km.

Perth je naozaj „malým" mestom, čo sa odráža aj na spôsobe života miestnych obyvateľov. Obchody zatvárajú o pol piatej večer okrem štvrtka. To je „nakupovací" deň a vtedy sú všetky obchody bez výnimky otvorené do deviatej večer. Ak nestihnete cestou z práce kúpiť chlieb, musíte si počkať do ďalšieho rána. Ak to nestihnete znova, zvyknete si nakupovať pečivo v predstihu, hádzať ho do mrazničky a opätovne ho rozmrazovať v toasteri. Obyvatelia sú hrdí na toto pravidlo a úzkostlivo si ho strážia. Návrhy na zmenu, ktoré prichádzajú od mladších generácii žijúcich hektickejším životom, sú opakovane zmietané zo stola. Aj to je Perth, veľké mesto s malomeštiackymi zvykmi.

Pocit veľkomesta máte hádam len na hlavnej ulici St Georges Terace, pozdĺž ktorej sa rozprestiera Perth CBD a všetky administratívne a obchodné centrá. Len o pár blokov vzdialenejšia Riverside Drive a Mounts Bay Road už končí v záplave zelene Kings Parku, najväčšieho parku s pôvodným spoločenstvom austrálskej buše na svete.

Perth je charakteristický nízkou, nekompaktnou, roztrúsenou zástavbou a veľkým množstvom parkových, respektíve zelených plôch. Na prvý pohľad teda pôsobí ako zelené mesto, ideálne pre rodinný život, no na druhej strane samo mesto zápasí so súčasnými ekologickými a urbanistickými problémami, akými sú napríklad nedostatok úžitkovej vody, stúpanie hladiny riek a oceánu, nedostatočná dopravná infraštruktúra, vyľudňovanie mestského centra a každodenná migrácia obyvateľstva za prácou.

Západoaustrálska univerzita UWA

University of Western Australia alebo Západoaustrálska Univerzita (UWA) bola založená v roku 1911 a je prvou a najstaršou univerzitou v Západnej Austrálii (WA). Takisto je jedinou univerzitou, ktorá patrí do „Skupiny ôsmych" (osem najstarších austrálskych „pieskovcových" univerzít, ktoré sa nachádzajú v šiestich najväčších mestách kontinentu). V roku 2009 obsadila 84. miesto svetového rebríčka v hodnotení kvality univerzít . Má niečo cez 19 000 študentov, z toho takmer 4000 medzinárodných, a rozprestiera sa na území s rozlohou 63 ha. UWA je uznávanou svetovou univerzitou, ktorá sa angažuje najmä v oblasti výskumu. Pýši sa takmer 100 držiteľmi Rhodsovho štipendia a jedným držiteľom Nobelovej ceny. Má deväť fakúlt; jedna z nich je práve Fakulta architektúry, krajinárskej architektúry a umenia, na ktorej môžete študovať architektúru, krajinársku architektúru, krajinársky manažment, umenie a urbanistický dizajn. Škola podporuje medzinárodnú spoluprácu a na zozname má množstvo svetových univerzít, s ktorými má uzavreté bilaterálne dohody. Tam bohužiaľ ale nepatrí Mendelova univerzita, no ani našim študentom nie sú dvere zatvorené. Ponúka nám rovnaké možnosti ako študentom partnerských univerzít s jediným rozdielom - a to je povinné školné.

Semester na fakulte architektúry, krajinárskej architektúry a umenia

V rámci svojich možností a študijného zamerania som sa rozhodla pre tri predmety, a to Urban dizajn, Teória architektonickej praxe a Ateliér urbanistických stratégií. Štruktúra predmetov a výuky je veľmi podobná tej našej s malými rozdielmi. Dôraz sa kladie na sústavnú prácu z hodiny na hodinu a na samoštúdium v školskej knižnici. V priebehu semestra sa odovzdáva viacero seminárnych prác či prezentácií. Študenti sú vedení k tomu, aby sa naučili pracovať s literárnymi zdrojmi a aby vedeli jasne formulovať a prezentovať svoje myšlienky. Každý z mojich kurzov bol zameraný na inú oblasť.

Urban dizajn bol teoretický prierez históriou a vývojom urbanizmu a urbanistického dizajnu od počiatku vzniku mestských osídlení až po súčasnosť. Garantom predmetu je Patrick de Villiers, praktizujúci urbanista, projektant a teoretik, ktorý pôsobil vo viacerých svetových metropolách. Raz týždenne prebiehala dvojhodinová prednáška a hodinové cvičenie, ktoré malo formu diskusie nad súčasnými problémami urbanizmu. V priebehu semestra sme odovzdávali tri práce. Literárny prehľad, ktorý bol kritickou reakciou na vybraný článok, prípadovú štúdiu vybraného mestského priestoru a urbanistický návrh časti školského campusu. Pri prezentácii boli vždy prítomní všetci študenti (celkom nás bolo 14) a po týždni každý dostal vlastné bodové a slovné hodnotenie.

Teória architektonickej praxe bol predmet povinný pre študentov architektúry a krajinárskej architektúry. Prvé hodiny prebiehali formou teambuildingu a následne sme boli rozdelení do menších študijných skupín, z ktorých každej bola pridelená „mentorská projekčná kancelária". Tam sme potom v priebehu semestra chodili na pracovné schôdzky, kde sme diskutovali o skutočnej forme fungovania praxe, o typoch zmlúv, zamestnaneckých podmienkach, o reálnych projektoch a podobne. Z každého sedenia vznikol zápis, ktorý bol súčasťou záverečného portfólia. Raz za semester viacero skupín organizovalo diskusné poobedie s vypísanou témou, kam boli pozvaní štyria externisti a dve hodiny odpovedali na študentské otázky. Znova vznikla správa s popisom funkcie každej zo skupín. Na záver semestra každá skupina prezentovala svoj mentorský ateliér a každý študent odovzdal portfólio s motivačným listom, životopisom, zápisom z diskusie a súborom zápisov z mentorských stretnutí. Na prvej hodine sme všetci mali definovať svoje životné ciele ako architekti a na záver semestra ich ešte raz zhodnotiť. Tento predmet je na UWA relatívne nový a v jeho priebehu sme sa stretli s istými organizačnými nedostatkami, no napriek tomu bol prínosný v tom, že podporoval tímovú a interdisciplinárnu spoluprácu už na akademickej pôde.

Ateliér urbanistických stratégií funguje v spolupráci s Centrom pre Urban dizajn Západnej Austrálie a ako jediný sa nevyučuje v campuse, ale priamo v centre. Garantom predmetu bola Ruth Durrack, praktikujúca urbanistka, a samotný ateliér koordinovali Julian Bolleter (krajinársky architekt, absolvent a PhD študent na UWA) a Matt Stack (architekt a urbanista, v súčasnosti pôsobiaci na odbore plánovania mesta Perth). V rámci ateliéru sme riešili zadanie mesta Perth s názvom „Čo ak... Nápady pre mesto Perth". V spolupráci s mestským architektom Craigom Smithom riešili študenti jednu z 12 vybraných lokalít v mestskom centre. Tento projekt bol zaujímavý tým, že v tej istej dobe prebiehal aj ako zadaná ideová zákazka pre 12 profesionálnych austrálskych ateliérov, ktorá vyvrcholila verejnou výstavou na mestskej radnici. Ja osobne som mala to šťastie zúčastniť sa celého procesu a verejne vystavovať spolu s ďalšími piatimi študentmi.

A obyčajný každodenný život

Nielen prácou je človek živý a aj čas v Austrálii plynie inak. Je to doslova život dole hlavou a všetko je tam naopak. Od kľučiek na dverách po zábradlia na schodoch. Na ulici sa chodí vľavo, autobusy prichádzajú sprava, dvere sa odomykajú smerom k zárubni a slnko svieti zo severnej strany a vrhá tieň na juh. Na všetky veci si človek musí zvyknúť a naučiť sa žiť trochu iným životným štýlom. Našťastie, komunita zahraničných študentov je veľká a pravidelné spoločné akcie nás stmelili dohromady. Časom si človek vytvorí vlastnú sociálnu sieť a život začne plynúť v zájdených koľajach. Vďaka práci záhradnej architektky na čiastočný úväzok, ktorú som našla tretí týždeň po príchode, som získala finančnú nezávislosť a okrem štúdia a práce som mohla aj cestovať a spoznávať kultúrny život Perthu. Austrálska príroda je divoká a nebezpečná, no nádherná. Môžete si vybrať medzi surferským životom na pláži, alebo dobrodružným životom v buši. Môžete spoznávať národné parky, alebo víkendy prehýriť v nejednom z početných klubov. Ja som sa zamerala sama na seba a na svoj profesný rast. Chcela som si splniť svoj sen a zažiť Austráliu. Aj keď neľahkých chvíľ bolo veľa, človek časom spomína len na to dobré a každá skúsenosť ho posúva ďalej. A ja som chcela chytiť do plachiet ten správny vietor. Uvidíme, kam ma zaveje nabudúce...

Následující text asi na samostatnou stranu

Projekt „Čo ak... Nápady pre mesto Perth"

Projekt hľadal riešenie návrhu pre 12 vytipovaných, problematických oblastí v mestskom centre a priľahlých štvrtiach. Oslovením praktikujúcich architektonických kancelárii, pôsobiacich v rámci celej Austrálie mesto hľadalo odpoveď na otázku aktuálne otázky: Čo ak urobíme niečo inak, čo ak toto vybúrame a tamto dostaviame, čo ak zmena nie je nevyhnutná a mesto si poradí samo, čo ak to celé urobíme odznova alebo čo ak to necháme tak... a očakávalo nové podnety a svieže nápady.

Výsledok projektu prezentoval nové návrhy nie len mestskému zastupiteľstvu, ale aj širokej verejnosti, aby podnietil záujem ľudí a otvoril témy k diskusii. Aj napriek tomu, že išlo o špekulatívne cvičenie, nosné myšlienky návrhov sa v budúcnosti môžu zapracovať do mestskej stratégie a spracovať sa ako budúce projekty. Vybrané lokality boli určené ako miesta, ktoré sú problematické alebo majú svoju „slabinu", a to aj napriek tomu, že ani jedno z nich nie je na zozname aktívnych projektov do najbližšej budúcnosti. Návrhy mali zachytiť záujem a predstavivosť profesionálov, akademikov a verejnosti. Mali byť polemizujúcim prehlásením o meste Perth, manifestom v hraniciach skutočného priestoru, reakciou na súčasné problémy a mali harmonizovať pragmatické i úvahové predstavy o priestore.

Zameranie projektu

Prezentovať výstupy návrhov lokalít, ktoré sú dôležité pre budúcnosť mesta rovnako ako pre širokú verejnosť

Vytvoriť verejný záujem o plánovanie mesta Perth

Podporiť umenie navrhovať a využiť výhody, plynúce z návrhového prieskumu

Ciele projektu

Odhalenie významných projekčných príležitostí pre strategické lokality mesta Perth

Verejná výstava a propagácia návrhov zvýši verejný záujem o plánovanie mesta

Skutočné výstupy by mali byť výsledkom celého plánovacieho procesu

Spôsob spracovania projektu

Terénny prieskum - sprievodná fotodokumentácia, terénne zákresy, pozorovanie správania skupiny obyvateľstva pohybujúcej sa v riešenom území

Fotografická esej - spracovanie fotodokumentácie pre celé riešené územie a jeho okolie (400 m vzdialenosti od parku - päť minút pešej chôdze), dôraz na problémy územia, výklad v naratívnej forme, „kategorizácia, sekvencie, témy"

Kľúčový obraz - definovanie hlavného problému územia, podchytenie ľudskej predstavivosti, zachováva prvotnú myšlienku

Data scaping - zber dát a informácií (datascaping má veľkú presvedčovaciu, komerčnú a byrokratickú silu, pretože architektova subjektivita je vložená do objektívnych dát, následné spracovanie), štatistika, grafy, schémy, modelové územie- PSČ 6004

Urbanisticko-architektonickí teoretici: Kevin Lynch, Jane Jacobs, Ian McHarg, Frederick Law Olmsted, Robert Venturi & Denise Brown, Richard Weller, Jan Gehl

Príklady grafickej prezentácie

Analýzy a rozbory (projekt 1)

Určenie stratégie riešenia, stanovenie a definícia cieľa, aspekty, ktoré určujú dosiahnutie cieľa (viď. vízia a strategický plán mesta Perth)

Vypracovanie viacerých scenárov riešenia návrhu (tri scenáre- súčasť procesu)

Vypracovanie urbanistickej stratégie, koncept návrhu (projekt 2)-prezentácia na mestskom zastupiteľstve mesta Perth

Vypracovanie detailného riešenia vybraného segmentu návrhu (projekt 3)

Vypracovanie portfólia- doriešenie technických detailov, konkretizácia, súhrn zámeru (projekt 4)

Mojím modelovým územím bol funkčný park vo východnej časti mestského centra s názvom Wellington Square. Rozprestiera sa na ploche takmer 8 ha na okraji rušnej mestskej štvrti a slúži ako miesto odpočinku pre obyvateľov z blízkeho okolia. Napriek svojej majestátnej rozlohe je park väčšinu dňa takmer prázdny a príležitostne sa zaplní v čase konania športových zápasov. Je miestom sociálneho stretu najnižších a vyšších vrstiev. V blízkosti sa nachádza vysoká škola, klinika na liečbu drogovo závislých, nadácia Červeného kríža, veľké administratívne centrum a rezidenčné objekty nižšej a strednej austrálskej vrstvy. Park by mal preto slúžiť všetkým vekovým a sociálnym skupinám, no v súčasnosti to tak nefunguje. Návrhom som teda neriešila len samotný dizajn parku, ale aj reurbanizáciu okolia, populačnú hustotu, novú zástavbu a rozmiestnenie služieb. Návrh bol koncepčný a bol odpoveďou na urbanistické problémy mesta. V detaile sa neskôr riešila len vybraná časť návrhu.

Urbanistická stratégia (projekt 2)

Zameranie a ciele návrhu

Zvýšenie populačnej hustoty, zabezpečenie nových ubytovacích možností v okolí parku, zahustenie zástavby

Prepojenie Wellington parku s ostatnými verejnými priestranstvami za pomoci vylepšenej kvality siete ulíc

Zjemnenie okraju parku

Prelínanie mesta a mestskej zelene

Použitie rozličných výškových úrovní v rámci parku

Použitie rôznych povrchov v úprave parku, diferenciácia priestoru, modifikovateľné v závislosti na využitie plochy

Zabezpečiť udržateľnosť použitím domácich druhov rastlín

Zapojenie komunity, neziskových a nevládnych organizácií

Zabezpečiť infraštruktúru pre všetky sociálne, kultúrne a vekové skupiny obyvateľov

01: Perth - letecký snímok

02: Winthroop Hall - areál campusu UWA

03: Areál campusu ALVA

04: Austrálske vnútrozemie

05: Austrália

06: NP Pinnacles Desert

07: Pláž Scarborough Beach

08: Pláž Cottesloe Beach

09: NP Stirling Range

10: Reid library - knižnica v campuse UWA

11: NP Kalbarri

12: Spoločná prezentácia na hodine "Teória architektonickej praxe"

13: Teambuilding študentov architektúry a krajinárskej architektúry

14: Vyučovacie priestory UDC, študenti Ateliéru urbanistických stratégií

15: Výstava študentských prác vo vestibule hlavnej budovy ALVA

16-21: Semestrálna práca z predmetu Urban dizajn

22: Ateliér urbanistických stratégií, letecká snímka riešeného územia

23: Ateliér urbanistických stratégií, štruktúra návrhu

24: Ateliér urbanistických stratégií, pôdorys návrhu

25: Ateliér urbanistických stratégií, analýzy

26-27: Ateliér urbanistických stratégií, model

28: Ateliér urbanistických stratégií, rozpracovaný návrh

29-36: Ateliér urbanistických stratégií, vizualizácia

37: Ateliér urbanistických stratégií, verejná výstava na mestskej radnici

38: Ateliér urbanistických stratégií, model

Bc. Martina Sarvašová (1985)

Mendelova univerzita v Brne, nadvädzujúci magisterský typ štúdia Zahradní a krajinářská architektura, 2. ročník. Rok (2008-2009) na pracovnej stáži v meste Tucson, Arizona, USA a pol roka (2010) na Západoaustrálskej univerzite (UWA) v meste Perth, Austrália

Foto autorka a UWA

 

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg