V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 01/2011 Novinky ze SKA IFLA CZ

Novinky ze SKA IFLA CZ

Tisk

Seminář Autorská práva v krajinářské architektuře, Shromáždění členů sekce a nové složení rady sekce SKA IFLA CZ

16. prosince 2010 proběhlo výroční shromáždění (valná hromada) členů sekce krajinářské architektury při SZKT (SKA IFLA CZ) v Chodovské tvrzi v Praze. Do odpoledních hodin zde předtím probíhal seminář na téma Autorská práva v krajinářské architektuře, o který projevilo zájem přes čtyřicet účastníků.

Přednášel JUDr. Jiří Plos z České komory architektů. Výklad autorského zákona, zkušenosti i příklady porušování zákona způsobené často neznalostí samotných zadavatelů, ale i autorů a osob zúčastněných v oblasti projektové a realizační fáze byl velice poučný. Součástí semináře byla i část věnovaná jednotlivým fázím projektování, profesnímu pojištění a celoživotní odpovědnosti autora, což bylo pro mnohé nečleny SKA IFLA CZ dost překvapivým zjištěním.

O významu autorského zákona nelze vůbec pochybovat. V případě zájmu můžeme akci opakovat se zaměřením nejenom na projekční činnost samotnou, ale i směrem k zadavatelům, stavebním úřadům a dalším institucím, které, jak vyplynulo z diskuze, mají často tendence zasahovat do projektu, jeho obsahu a rozsahu (např. požadováním konkrétních herních prvků pro dětská hřiště, mobiliář apod.), čímž ale dochází k porušování autorského zákona.

Po semináři následovalo shromáždění členů sekce SKA IFLA CZ, které trvalo až do pozdních večerních hodin. Sešla se celkem třetina řádných členů a několik hostů včetně zástupců z kanceláře SZKT a z ČKA (pracovní skupina pro krajinářskou architekturu).

Na programu bylo zhodnocení roku, zpráva o činnosti za rok 2010, jednotlivé akce, spolupráce s o.p.s. CENELC.CZ, zejména Fóra o krajině. Na programu byla i volba nové rady sekce, protože třem členům rady končilo již druhé volební období.Vlastní volba vedení rady proběhla 20. ledna 2011.

20. ledna 2011, kdy se v prostorách Ministerstva kultury konalo již 4. Fórum o krajině (FOK), na kterém se SKA IFLA CZ s CENELC.CZ spolupodílela, se konalo i setkání nové rady sekce. Podle zásad řízení proběhla volba nové předsedkyně rady, kterou se na další tři roky stala Jana Kohlová, dále místopředsedy rady (Samuel Burian) a delegáta IFLA (Klára Salzmann Jančúrová). (Podle zásad řízení je rada sekce volena na období tří let. Rada sekce ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu na maximálně dvě po sobě jdoucí volební období. (tj šest let) a delegáta IFLA na dobu tří let. Delegát IFLA může být opakovaně zvolen do této funkce až po uplynutí dalšího volebního období, tj. po třech letech.)

Předešlá předsedkyně rady sekce Magdaléna Myšková Kaščáková všem poděkovala za spolupráci a popřála hodně sil k práci.

Současně využívá i této formy k poděkování všem za činnost, aktivitu a podporu v prospěch profese krajinářský architekt a zejména v prospěch harmonizace našich „vnějších i vnitřních krajin".

Pozvání SKA IFLA CZ - seminář „Smlouvy a jejich náležitosti"

SKA IFLA CZ vás zve v dubnu na seminář o projektování a rozpočtech a také další připravované akce.

Bližší informace najdete na stránkách www.szkt.cz.

Magdaléna Myšková Kaščáková

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg