V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Archív zakládání a údržba zeleně Letničky z přímých výsevů v Brně rok poté - Kateřina Novotná

Letničky z přímých výsevů v Brně rok poté - Kateřina Novotná

Tisk

Veřejná zeleň města Brna, p. o. má za sebou druhý rok přímých výsevů letniček. Letos jsme rozšířili výsevy z parku Tyršův sad do dalších míst, která jsou v naší správě. Již na úvod mohu konstatovat, že se metoda opět osvědčila a v příštích letech ji budeme intenzivně využívat.

V parku Tyršův sad jsme s drobnými úpravami použili na cca 250 m2 směs letniček obdobnou roku 2009. Původní směs se skládala z druhů Escholtzia californica, Carthamus tinctorius, Centaurea cyanos, Cosmos bipinnatus, Rudbeckia hirta ´Rustic´, Gypsophyla elegans, Calendula officinalis, Scabiosa stellata a Linum sativum. Novinkou byl Linum grandiflorum rubrum, Rudbeckia hirta ´Má radost´, Centaurea imperialis a suaveolens, Amaranthus perfecta, Zinnia elegans, Convolvus tricolor, Tropaeolum majus, Cosmos sulphureus - Sunset, Redcrest, Lemoncrest. Na počátku jsme se potýkali s nepříznivým počasím. Vzhledem k přívalovým dešťům byla část osiva „spláchnuta". Ale díky vydatným srážkám jsme nebyli nuceni téměř zalévat. Zalévalo se pouze v období vzcházení osiva a příliš slunných a suchých dnech.

Vzcházení osiva bylo dobré, ale se zásadním problémem - plevele. Díky vývoji počasí došlo k zaplevelením hlavně Echinochloa crus - galli (ježatkou kuří nohou) a bylo velice náročné záhon odplevelit. Jak je všeobecně známo nejdražší je pracovní síla a hlavně, období hlavního náporu plevele je obdobím, kdy je zapotřebí pracantů na jiných místech. Taktéž je komplikované věnovat nízkorozpočtovému záhonu, odbornou péči. Zde bylo nutné na ošetřování záhonů neustále dohlížet. Pokusili jsme se odplevelování zlevnit i chemickým ošetřením na části parcely, ale tento zásah se neosvědčil. Díky velmi teplému počasí se chemické ošetření projevilo i na části letniček. Plochu takto ošetřenou jsme se pokusili dosadit opředpěstovanou sadbou Tagetes tenuifolia (nedosáhli jsme zde již patřičného efektu). Mechanické odplevelení bylo za celé období provedeno cca 4x z toho v ranné fázi 2x. Nástup do květu byl daleko pozvolnější jak v předchozím roce. Daleko menší úpěšnost kvetení byla u lnu a cosmosu (které v předchozím roce záhonu dominovali). Zajímavé je, že v roce 2009 záhonu dominoval Cosmos bipinatus, který zde nebyl záměrně vyset, ale došlo k samovýsevu z roku 2008, kdy byl do záhonu z předpěstované sadby vysázen pouze tento druh. V letošním roce se v záhonu objevily pouze zbytky této letničky.

Nástup záhonu do květu byl cca po 8 týdnech od výsevu a od té doby byl neustále v plném květu. Za nejkrásnější fázi lze považovat období kvetení Rudbeckií, Zinnií a odrůd Cosmos sulphureus. I když byly Rudbeckie vysety i v roce předešlém, rozhodně bychom je v tom roce v záhoně jen s těží hledali. Hlavním důvodem bylo, že v  roce 2009 ve fázi klíčení Rudbeckií záhonu dominovaly ranné druhy letniček (např. Linum sativum), které v letošním roce byly v záhoně v omezeném množství a zastínily klíčící rostlinky.

Po plném zapojení záhonu cca v druhé polovině července, můžeme záhon označit za „bezúdržbový".

Tento záhon nám v letošním roce stvrdil nutnost kvalitní předseťové přípravy, odplevelování v ranné fázi, kvalitní výběr směsi a více zkušeností v oblasti technologie ošetření. Pokud se dodrží tyto zásady, je tato metoda značně finančně zajímavá.

Záhon byl obdivován po celou sezonu obrovským počtem návštěvníků parku. Zde snad ještě jedna poznámka - nutnost informovanosti veřejnosti o dění na záhonu - v parku. V počáteční fázi není záhon příliš atraktivní (cca 6 týdnů po výsevu) a návštěvníci by mohli mít námitky vůči údržbě. Toto nám pomohly vyřešit informační cedule, které přiblížily jednotlivé druhy letniček i celou metodu a hlavně efekt. Například v roce 2009 jsme uspořené finance mohli použít na obnovu mobiliáře v parku v hodnotě cca 100.000,-.

Druhý záhon - přímý výsev byl v parku Koliště a to na ploše 16 m2. Byly zde vysety tyto druhy: Escholtzia californica, Tagetes patula a Carthamus tinctorius. Záhon získal poměrně jednoduchý vzhled. Carthamus byl po odkvětu a zaschnutí odstraněn a zůstala zde Escholtzia californica a Tagetes patula. I když je zde potlačen jeden ze záměrů přímého výsevu - oživení městského prostředí o nové druhy letniček, záhon byl naprosto prefektní od začátku vegetace do zámrazu. K zaplevelení zde vůbec nedošlo a záhon byl krom zálivky, téměř bez nákladů. Rostliny byly silné, záhon byl maximálně zapojen a jeho jednoduchost výborně korespondovala s  umístěním blízko Domu umění.

Zde lze určitě upozornit na jednu z hlavních nutných zásad, která by se měla dodržet - volba směsi versus umístění. Například Tyršův sad je krásným místem pro romantickou rozkvetlou louku (jistě by zde vynikly i strohé záhony, ale louka zde navozuje atmosféru divočiny, pro někoho navozující pocity z dětství a venkovských zahrádek - nejeden názor kolemjdoucích, hlavně starší návštěvníci parku), ale park Koliště není nejvhodnějším místem pro tento druh směsi. Jistě by se sem dala zvolit i jiná sklatba květin, ale rozhodně by měly být voleny letničky nižšího vzrůstu a vzhledem k modernějšímu nádechu místa i strozší (i když to vše je o názoru, třeba i Dům umění by snesl svou kvetoucí louku J).

Třetí a poslední záhon o rozloze 50 m2 byl v parku Špilberk. Historií dýchající místo s fontánou. Zde byly použity druhy: Tagetes tenuifolia ´Lemon gem´a ´Red gem´, Nigella damascena, Escholtzia californica, Calendula officinalis, Cosmos sulphureus ´Sunset´, Centaurea imperialis, Xeranthemum annum a Coreopsis tinctoria. Tato směs se neosvědčila. Nástup do kvetení byl až v průběhu měsíce srpna a Tagetes tenuifolia, který byl kostrou záhona a to i přes aplikaci hnojiva. Zde je třeba zjistit příčinu nezdaru, rozbor půdy, pravděpodobná nevhodná orientace záhonu a pod.

Nebylo jednoduché ustát nezdar přímých výsevů v tomto parku. Z těchto zkušeností je patrno, že nové metody přináší i svá rizika a bude nutné přesvědčivěji pracovat na kvalitách našich „pokusů".

Nejosvědčenější letničky k přímým výsevům jsou: Escholtzia californica, Cosmos bipinnatus, Rudbeckia hirta ´Rustic´, Gypsophyla elegans, Calendula officinalis, Scabiosa stellata, Linum sativum, Linum grandiflorum rubrum, Rudbeckia hirta ´Má radost´, Cosmos sulphureus a Tagetes patula. 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg