V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Archív architektura Petuelpark v Mnichově

Petuelpark v Mnichově

Tisk
Lucie Miovská
Je zřejmé, že život ve městech se během času mění, tak jako se mění jeho obyvatelé, jejich potřeby, názory i způsob života a někdy se tak mohou ocitnout technokratické zájmy proti potřebám lidským. Snad nikdy nekončící prací bude vše harmonicky stmelit v omezeném prostoru měst. Boj o prostor mezi dopravou a životem ve městě je inspirativním způsobem řešen v Mnichově.
V hustě osídlené čtvrti byla doprava přesunuta do podzemí a dvě oddělené části města se spojily zeleným mostem - Petuelparkem. Vzhledem k tomu, že i česká města začínají o podobných řešeních uvažovat (situace s pražskou magistrálou i Karlovým náměstím), je možné se podobnými projekty inspirovat.
Počátek a souvislosti
V devadesátých letech se začalo uvažovat o zahloubení dopravy centrálního městského okruhu ve čtvrti Milbertshofen a Schwabing. Šestiproudá dopravní tepna s denní kapacitou 120 000 automobilů bezprostředně sousedila s jednou z největších mnichovských nemocnic, psychiatrickou klinikou, rehabilitačním centrem pro tělesně postižené se stacionářem, gymnáziem, mateřskou školkou a sportovním areálem. Volba byla tedy jasná, politicky však jen velmi těžko prosaditelná. Projekt byl připraven již v roce 1997, ale k zahájení stavby došlo až v roce 2002 za podmínky nulového omezení dopravy. Tunel i park nad ním se tedy budovaly za plného provozu.
Koncept prostoru parku
Vzhledem k okolním městským souvislostem je park koncipován pro maximální využitelnost co největším spektrem obyvatel a se snahou vytvořit prostor neomezující jeho uživatele sociálně, věkově ani vzhledem k jejich fyzickým možnostem. Park je v nejužším místě jen 60 m široký a 900 m dlouhý a již v zadání se objevily vysoké nároky na bezbariérovost všech částí parku. To byl pro zahradní architekty zvláště obtížný úkol, protože stavba tunelu se nad původním terénem zvedala do výšky 2,6 m a k tomu bylo počítáno s dostatečnou mocností zeminy pro trávník a výsadby tak, že celkové navýšení je 3,5 m. nad původním terénem.
Akcent přístupnosti pro všechny
Sousedící zařízení pro hendikepované je jedno z největších svého druhu v celé Evropě. Nově vzniklý park tak nejen zcela utišil celou lokalitu a zkvalitnil tak životní podmínky jeho obyvatel, ale zejména se pro ně stal venkovní zahradou a novým obývacím prostorem - pozitivní psychologické působení zeleně, při každodenním výhledu z okna, pak pro jeho obyvatele oceňovaným bonusem. Bezbariérovost řešení parku je vytvořena pomocí umně zakomponovaných ramp a můstků. Počítáno je i s odpovídajícími povrchy cest a navíc jsou zde umístěny speciální prvky pro pobavení a zvláštní zážitky hendikepovaných - speciální kolotoč, široká uzpůsobená skluzavka, chodníkové vlnobití pro vozíčkáře, vodní stolky a další. Samozřejmostí je přístupnost parkové kavárny.
Něco navíc
Petuelpark není jen prostorem pro volný čas a rekreaci, ale také kulturním místem. Odboru městské zeleně a kulturní komisi se v Mnichově poprvé podařilo současně koordinovat návrh zahradně architektonický s konceptem uměleckým. V parku je citlivě instalováno 13 výtvarných děl. Některá jsou rafinovaně umístěna a téměř skryta zornému poli návštěvníků a dosahují tak překvapivého účinku, jiná jsou v pohledových osách. Sounáležitost projektu a uměleckého konceptu byla součástí nového významného programu mnichovské radnice QUIVID - umění ve městě.
Celkové řešení
Park je rozdělen na dvě základní části. Intimnější prostory jsou umístěny po obvodu parku v nižších rovinách, na vlastním tělese tunelu je umístěna centrální část, která má podobu velkorysé promenády s obytnými (lehátkovými) loukami a intenzivně udržovanými travnatými plochami. Originálně jsou řešena propojení několika rovin, horní centrální části, nižších partií a návaznosti na město.
V okrajových nižších pasážích parku jsou dětská hřiště a prostor pro uspokojení zahrádkářských potřeb okolního obyvatelstva - společná pěstební zahrada.
Alegorií nového obytného prostoru města se zdají být i mikroprostory v jižní části parku. Jedná se o čtyři „místnosti", z nichž každá má jiný charakter a náplň. V souladu s použitými rostlinami i jedinečně navrženým mobiliářem zde rozpoznáme ložnici, koupelnu, kuchyni a obývací pokoj. Ložnici dominují treláže s popínavkami tvořícími baldachýn nad červenými širokými lehátky, v koupelně je akcentován vodní prvek, originální fontány. Kuchyně má výsadby v pravidelném rastru a jsou zde vysázeny druhy lákající k ochutnání. Petuelový obývací pokoj je zařízený jako prostor pro rozjímání a najdeme zde kompozice suchomilných společenstev netřesku s přírodními sochami - velkými balvany a zvláštními lavičkami, které jsou zároveň i sluneční clonou.
Je přáním snad každého urbanisty, zahradního architekta či projektanta tvořit funkční město bez rozsáhlých, nepřekročitelných a jen stěží zakomponovatelných dopravních tepen. Můžeme tedy doufat, že o takových projektech jako je Petuel nebudeme jen snít.
Petuelpark Mnichov
Začátek realizace květen 2003
Dokončení parku červen 2004
Projekt parku Jühling und Bertram Landschaftsarchitekten
Projekt kavárny Kiessler + Partner Architekten
Kurátor QUIVID Stefan Huber
Investor Landeshauptstadt München Baureferat
Cena 10 900 000 eur
Celková plocha 7,4 ha
Ing. Lucie Miovská (19??)
studentka doktorského studia na katedře krajinné a zahradní architektury České zemědělské univerzity, od roku 2006 pracuje ve vlastním projekčním ateliéru.
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg