V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Archív teorie a dějiny zahradního umění Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži – téma pro bakalářské práce studentů FA VÚT v Brně

Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži – téma pro bakalářské práce studentů FA VÚT v Brně

Tisk
Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži - téma pro bakalářské práce studentů FA VÚT v Brně
Klára Hodaňová, NPÚ, ú.o.p. Kroměříž
V souvislosti s připravovaným projektem Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK; viz předchozí příspěvek) - především však v souvislosti s jeho nespornou architektonickou a uměleckou přitažlivostí (příležitostí), bylo toto téma počátkem roku 2009 nositelem projektu (NPÚ, ú.o.p. v Kroměříži) nabídnuto k rozvinutí vedení Fakulty architektury při Vysokém učení technickém v Brně. Připravovaná rehabilitace jednoho z nejcennějších zahradních komplexů v českých zemích a originalita projektu NCZK se stala natolik přitažlivou, že bylo brzy dohodnuto předložit toto téma více než stovce studentů třetího ročníku ke zpracování bakalářských prací nejen v Brně. Zajímavé a diskutabilní téma rozpracovaly do bakalářských i diplomových prací také studenti architektury na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.
Vedle výše uvedených důvodů k tomu jistě přispěla i stále aktuální - často vyhrocená - diskuze mezi památkáři a architekty. Zjednodušeně (a poněkud neomaleně) řečeno mezi zastánci starého a mezi tvůrci nového. Dále pak i snaha naučit budoucí architekty pohybovat se v historicky cenném (jasně definovaném) prostředí. Vyburcovat mysl a touhu po vzdělání či rozšíření obzorů studentů předložením zcela nečekaného úkolu - vysoká kultura, zahradní umění, složitá jasně definovaná historická architektura, památkové hodnoty, duchovní souvislosti, skloubení stávající i nové funkce, provozní nároky atd. Úkol nadmíru těžký, ba přetěžký nejen pro samotné studenty, ale i pro samotné školitele, památkáře i tuto společnost.
Zajímavé a mnohdy diskutabilní návrhy studentů architektury byly v závěru léta veřejnosti předvedeny na výstavě instalované ve skleníku Květné zahrady a potom také v prostorách kroměřížského Arcibiskupského zámku.
Jan Hrubý, FA VUT
Město Kroměříž je dnes zastávkou, kde mnozí návštěvníci hledají cestu do zámku a někteří nepohrdnou třeba procházkou po místním náměstí. Výjimečnost místa však není ani v přítomnosti zámku ani v obchodech na náměstí. Oprávněnou památkou UNESCO je Květná zahrada. Mimořádná zahradní architektura, ve své době budovaná s velkorysostí, která přesáhla evropská měřítka. Nelze si nepovšimnout, že je to místo, které přitahuje nejen turisty, ale i četné obyvatele města. Místo kultivované přírody, poučení a poznání v každé roční době. To, co dnes tak významné památce zřetelně chybí, je přiměřený vstup. A nejen to. Informace o místě samotném a využití prostor tzv. předpolí Květné zahrady, to jsou nenaplněné sny současnosti.
Fakulta architektury VUT v Brně trvale usiluje v rámci svého vzdělávacího procesu o spolupráci s veřejností. Konkrétní úkoly jsou vždy výzvou, která je praktickým setkáním připravovaných studentů architektury s tím, co je bude po studiu čekat. Řešení předpolí Květné zahrady nabízelo od počátku velký prostor pro fantazii. Zadání se postupně ustálilo v jasných požadavcích, které respektovaly nejen stávající stav, přítomnou hodnotu Květné zahrady, ale umožnily také úvahy o nové architektuře, která by byla odrazem současnosti. Je velice těžké „tvořit" v historickém prostředí. Často je výsledek jen málo současný a mnozí architekti se jen těžko přibližují hodnotám stávající památky. Budiž ke cti studentům brněnské architektury, že překročili pomyslné konvence a nabídnuli i neobvyklá řešení. Je třeba připomenout, že se především jednalo o prověření místa. O nalezení hranic, až kam se dá jít. Navíc celá aktivita znamenala nejen semestr práce studentů, ale při jednotném zadání vzniklo více jako sto řešení. Projektů, které se staly předmětem názorů, nabídnuly pohledy do zákoutí problémů a snad přinesly i jistou míru inspirace, nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro náhodného návštěvníka posléze uspořádané výstavy. Není tedy nikde řečeno, že takto bude vypadat předpolí Květné zahrady, ale mohlo by tak vypadat.
Prověření takového množství variant je jistě náročné na vyhodnocení a objektivní posouzení. Není lehké ani pro hodnotící pedagogy ve škole, ani pro veřejnost. Je velice přínosné, že výběr prací byl zveřejněn a řešení předpolí Květné zahrady ožilo, i když zatím jen v projektech.
Je nezbytné vyzvednout spolupráci s Národním památkovým ústavem v Kroměříži, který v celém záměru zastupovala Ing. Klára Hodaňová. Bez odborné přípravy podkladů a jasně stanovených požadavků by celý projekt vznikal jen velmi obtížně. Právě velkorysý přístup a současně citlivá korekce studentů při jejich hledání sebe sama, v řešení tak obtížného úkolu, nakonec přinesly své ovoce.
Ing. Klára Hodaňová (1971), absolventka Vysoké učení technické v Brně, fakulty stavební, po projekční praxi v současnosti pracuje v Národním památkovém ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži jako odborný náměstek.
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, proděkan pro strategický rozvoj, statutární zástupce děkana
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg