V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Archív teorie a dějiny zahradního umění Budovy místo květů a plodů v kroměřížském Libosadu?

Budovy místo květů a plodů v kroměřížském Libosadu?

Tisk
Otakar Kuča Nevyjadřuji se k zřízení Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. V prostředí dvou předních evropských zahrad je to záměr bohulibý.
Ovšem nad snahami o vylučování severovýchodní části Libosadu z historického kontextu a z formální zahrady až po úvahy o umisťování novostaveb pro návštěvníky a správu budoucího centra v této části zahrady jsem, přiznám se, zděšen. Již zadání staveb nevinným posluchačům bakalářského studia architektury na nezpochybnitelných integrálních zahradních plochách a označení těchto ploch jako „předpolí" Květné zahrady je diletantským falšováním historie. (Termín „předpolí" pro tuto část Libosadu používá doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., proděkan FAVUT v Brně.)
Jako žák Zdeňka Wirtha jsem vždy hájil právo současné architektury vstupovat do historického prostředí a ve svém více než půlstoletém díle jsem kopie zásadně odmítal. Avšak hra na „předpolí" na plochách Libosadu, z nichž žádná nebyla vyloučena z ústrojného celku, je zcela zavádějící. V titulu Nypoortova grafického díla z roku 1691 je zahrada označena jako „Lust- Blum- und- Thier- Garten" (zahrada libosti či rozkoše, zahrada květná a zvěřín). Květnou zahradou tu byla Holandská zahrada a oranžérie, zvěřínem bažantnice, králičí kopec a voliéra.1

V hodnocení vývoje Libosadu (Květné zahrady) 2 je mimo etapu založení v letech 1665-1675 vyzdviženo dílo Antonína Archeho z 40. let 19. století a zmíněna je i revitalizace Pavla Janáka, Dušana Riedla a Jana Němce z 3. čtvrtiny 20. století. Za přehlédnutí považuji vynechání podílu na rozvoji Libosadu kardinálem a olomouckým biskupem Wolfgangem Hannibalem Schrattenbachem (1660-1738) v letech 1711-1738. Konzervativní Lichtenštejnův Libosad viděl Schrattenbach poučenýma očima předního rakouského diplomata a místokrále neapolského s vynikající znalostí současného evropského umění. Proto se soustředil na barokně klasicistní parter u zámku.
Avšak vybudováním dvou nových velkorysých oranžérií a stejně velkolepé nové Holandské zahrady na rozšířené ploše Libosadu kladl vědomě důraz na pěstování okrasných a ovocných stromků a keřů, které poskytovaly exotické květy a jižní ovoce, nenahraditelný to přepych při tehdejších možnostech dopravy. Rozšířil Libosad o cca 5 050 m2 a dal založit zeď kolem nové části tak ústrojně, že se donedávna vedly diskuse, zda tato část nebyla založena již v letech 1665-1675. Existenci druhé Schrattenbachovy oranžerie teprve odhalil archeologický výzkum Mgr. Heleny Chybové, prvou přebudoval Arche na tropický skleník.
To jsou snad dostatečné doklady pro to, aby přínos Schrattenbachův byl v Libosadu plně respektován a aby se jím rozšířená část zahrady nestala parcelou pro realizaci tužby nacpat další budovy do Libosadu. Což se raději soustředit na využití skvostného barokního špýcharu pro tyto účely v přímém sousedství Libosadu?
-------------------------------------------------------------------------
1) Kroměřížská obora, rovněž nazývaná Thier- Garten byla samostatným celkem jižně od města.
2) Ondřej Zatloukal, Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži, příspěvek v tomto čísle ZPK
Návrh na zařazení kroměřížských zahrad a zámku mezi monumenty UNESCO posuzoval v Praze a Kroměříži ve dnech 18.-19. prosince 1997 dr. Robert de Jong, prezident ICOMOS. Nevadila mu neupravená plocha Holandské zahrady za předpokladu, že tato plocha bude na základě historických pramenů obnovena. Pokud by však posuzoval program pro studenty bakalářského studia (ruku na srdce, kroměřížští památkáři, to studentské zadání byla záměrná sonda), či dokonce eskamontáže doc. Hrubého z brněnské FAVUT s „předpolím", asi by rozhodování dr. de Jonga dopadlo jinak. Zdá se, že cestu k labskému mostu v Drážďanech, který vyřadil město z monumentů UNESCO, nastupuje pár Kroměřížských s vlajícím praporem.
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg