V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Archív architektura Rekreační potenciál města Angers

Rekreační potenciál města Angers

Tisk

Kateřina Loučková

Město Angers je vstupní branou do turisticky atraktivního regionu Les châteaux du Val de Loire známého u nás jako "zámky na Loiře". Toto královské město v sobě ukrývá historické klenoty z dob vlády vévodů z Anjou a zároveň splňuje veškeré požadavky na moderní bydlení ve městě.

V Čechách by se 150tisícové město řadilo k ostatním šedým velkoměstům, ale Angers do této kategorie nezapadá. Svou strukturou odpovídá spíše naší představě o maloměstském způsobu života, i když podíl obyvatel do 30 let se v roce 2007 vyšplhal na 40 procent!

Angers leží v západní Francii na řece Maine, která se o několik km níže vlévá do Loiry. Z územně správního hlediska se město nachází v samém centru departementu Maine et Loire, regionu Pays de la Loire. Na jeho historický vývoj měla významný vliv vláda vévodů z Anjou, v jejichž dobách bylo Angers hlavním městem vévodství a později kraje Anjou. Obraz mladého a živého města umocňuje 30 000 studentů, kteří zde studují na některé z osmi vysokých škol. Během letních měsíců studenty vystřídají turisté z celého světa, ročně jich město navštíví na 400 000.

Svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí Angers 630 ha veřejné zeleně, což je v přepočtu 40 m2 na obyvatele. Celková „zelená" plocha činí 1 500 ha, tedy více než třetina rozlohy města. Tvorba městských zahrad a parků má tradici již od počátku 19. století a úzce souvisí se zaměřením regionu na produkci okrasných rostlin.

Tradiční reprezentativní zahrady

Příkladem reprezentativních zahrad může být Jardin du Mail zakončující dlouhou pěší zónu lemovanou tradiční čtyřřadou alejí platanů a dotvářející prostor před radnicí. Návrh architekta Bibarda v duchu francouzského neoklasicismu zrealizoval proslulý rodák, zahradník Andre Leroy.

Bohaté květinové záhony patří do nejvyšší kategorie údržby městské zeleně. Slavnostní atmosféru navozuje hudební altán (1877), kašna (1855) a množství soch rozmístěných podle přísně geometrických pravidel neoklasicismu. Díla pocházejí z různých období, většinou se jedná o kopie antických soch z mramoru nebo bronzu. Nezbytnou součástí je i stylová kavárna, hřiště na pétanque a dětský koutek skrytý za stěnou živého plotu. Prostranství je volně přístupné a v letních měsících hojně využívané k tradiční polední siestě.

Po vykoupení pozemků náležících k opatství Saint-Serge vybudoval místní botanický spolek v samém centru města botanickou zahradu. Dnešní podobu anglického parku navrhl zahradní architekt Edouard André a zahrada byla veřejnosti otevřena v roce 1901. Od té doby plní Jardin des Plantes úlohu veřejného městského parku. Středem čtyřhektarové zahrady je kostel náležící původnímu opatství. Na vodní hladině jezírka se zrcadlí koruny majestátních stromů, domov zde našly i různé druhy vodního ptactva. Okolní travnaté plochy jsou uměle modelovány a členěny skupinami stromů. Sbírkové dřeviny jsou opatřené jmenovkami s latinskými jmény. Květinové záhony jsou několikrát do roka obměňovány.

Mobiliář tvoří stylové lavičky a přenosné židle, které si návštěvníci přesouvají podle aktuální potřeby. Pro rodiny s dětmi je vybudováno dětské hřiště s barevným rozdělením atrakcí podle věku dětí, výběh s drobným zvířectvem a ptačí voliéra. Zahrada má přísná pravidla pro návštěvníky, hlídače a pevnou otevírací dobu. Staroanglická poklidná atmosféra láká k vycházkám převážně seniory, ale je zároveň cílem každodenních vycházek maminek s malými dětmi.

V podobném duchu, formě a způsobu využití jsou i zámecké zahrady, sbírkové zahrady arboreta a další menší prostory v centru města. Do veřejné zeleně město investuje nemalé prostředky. Každoročně je vysazováno přes 450 000 okrasných rostlin a cesty doprovází 16 000 alejových stromů 200 různých druhů.

Rozsáhlé parky celoměstského významu

Pro druhou skupinu parků celoměstského významu je společná poloha mimo historické centrum, volnější krajinářské zpracování a nabídka širokého spektra volnočasových aktivit.

Parc de Balzac o rozloze 50 ha leží na pravém břehu řeky Maine, deset minut chůze od centra města. Spojuje funkci parku celoměstského významu spolu s ochranou rostlinných mokřadních společenstev a ptačí rezervace.

Park je protkán sítí vodních kanálů propojených řekou Maine. Toto provázání funguje po většinu roku k odvodu přebytečné vody z podmáčených ploch parku. Při jarních záplavách se systém obrátí a nadbytečná voda z řeky je systémem příkopů rozváděna do celého území parku, který se tak na čas stává novým jezerem. Tím se utlumí průběh povodňové vlny a její možné ničivé účinky.

Jednotlivé části parku jsou pojaty tematicky: mokřady, vrbiny, prérie, ptačí rezervace, les barev, travnatá step, květnatá pole... Vše je doplněno informačními panely, které vysvětlují, co daná formace představuje a popisují i některé zajímavosti z jejich přirozeného výskytu v přírodě.

Součástí parku je i zahrádkářská osada. Je zařízena v jednotném stylu a nenásilně začleněna do okolního prostředí. Provozovatelem je město, které pronajímá jednotlivé parcely s chatkami obyvatelům z nedalekého sídliště.

Parc du Lac de Maine, rekreační komplex na břehu jezera, byl veřejnosti otevřen v roce 1978. Téměř polovinu z rozlohy 220 ha zabírá jezero. Na zbývající ploše je vysázeno v menších skupinách na 20 000 dřevin.

Zázemí tvoří Středisko vodních sportů, Centrum environmentální výchovy, Mezinárodní kongresové centrum a kemp.

Rekreační náplň parku je víkendového charakteru. Nabídka sportů je zaměřena převážně na využití rozsáhlé vodní plochy (veslování, yachting, vodní lyžování...).

V blízkosti střediska vodních sportů se nachází areál s piknikovými koutky. Na břehu jezera se nachází řízené přírodní koupaliště. Vstup do vody a koupání je možný pouze ve vyhrazeném prostoru s upravenou písčitou pláží. Na břehu je vybudováno zázemí v podobě převlékáren, sprch, toalet a restaurace.

Kolem jezera vede stezka pro cyklisty, která je součástí cyklotrasy „Loirou na kole". Povrch mlatových cest poskytuje dobré podmínky pro rekreační běh i běžné vycházky. Tyto stezky jsou značené, barevně rozdělené podle délky turistického okruhu.

Vhodné rozmístění parkovacích ploch rovnoměrně po obvodu parku zajišťuje dobrou dostupnost z různých městských částí a umožňuje parkování v blízkosti vybraného cíle.

Součástí parku je ptačí rezervace. Návštěvníci mohou z pozorovatelen sledovat hnízdiště vodních ptáků. Informační cedule popisují jednotlivé druhy ptactva a jednoduchou formou charakterizují podmínky daného biotopu. Park tak zároveň plní funkci rekreační, vzdělávací i ochranářskou.

Možnosti sportovního vyžití

Město nabízí široké spektrum sportovních i volnočasových aktivit. Sportovní haly, atletické dráhy, bazény, hřiště a další sportovní zařízení jsou rozmístěna rovnoměrně po celém městě v dosahu MHD. Největší rekreační komplex se nachází u jezera Lac de Maine. Na vodní plochu je vázáno množství atraktivních vodních sportů.

Velké oblibě se těší kondiční běh, jogging. Hlavně o víkendu jsou ulice plné běžců všech věkových kategorií směřujících do některého z parků.

MHD ve městě je zajišťována autobusovými linkami, do konce roku 2009 byla vybudována první tramvajová linka. je naplánována výstavba první tramvajové trati. Automobilová doprava je z centra téměř vyloučena, obchvat vedoucí po obvodu města ulehčuje dopravní špičce v ranních a večerních hodinách. Městem prochází dálnice na Paříž, ale je vedena velmi citlivě a nenápadně tak, že svou přítomností nenarušuje okolí. Je izolována protihlukovými bariérami, zelenou stěnou a ve strategických místech vedena pod zemí nebo nad úrovní běžné dopravy.

Velmi rozšířeným a oblíbeným druhem dopravy je cyklistika. Strategií města je snížení negativních vlivů automobilové dopravy vytvořením vhodných podmínek cyklisty. Vybudovalo se 83 km pruhů pro cyklisty a 1 210 stojanů na kola. Nejen studenti mají možnost vypůjčit si kolo od města až na 12 měsíců zdarma. Ostatní zájemci si mohou kolo vypůjčit v infocentru nebo v jedné z četných půjčoven.

V jiných francouzských městech je běžnou praxí samoobslužné půjčování kol ze speciálních stojanů. Po vhození mincí se kolo odemkne a je možné jej vrátit do jakéhokoli jiného stojanu dané společnosti ve městě.

Oblast Loiry je vyhlášena hustou sítí cyklostezek. Na hlavní trasu „Loirou na kole" navazují další cyklistické okruhy. Samozřejmostí je důkladné značení tras, odpočinková místa s piknikovými stoly, informační cedule, mapy...

V cyklistických mapách jsou vyznačeny dílčí vzdálenosti, fyzická náročnost, turisticky atraktivní cíle i povrch, po kterém stezka vede. Po běžné komunikaci vedou stezky jen výjimečně.

Pod označením Villes et villages Fleuris (Rozkvetlá města a vesnice) najdeme po celé Francii obce, které dbají na květinovou výzdobu, ochranu životního prostředí a spokojenost svých obyvatel. Bohatá květinová výzdoba ulic a veřejných prostranství a široká nabídka volnočasových aktivit není zdaleka jen otázkou silnější ekonomiky. Právě městští radní a občané jsou zodpovědní za kvalitu a úroveň městské zeleně. Na začátku tohoto procesu stojí obyvatelé města, hledající příjemné prostředí k odpočinku, trávení volného času a výchově dětí. Pro ně „město" buduje systém zeleně, parků a veřejných zahrad. Lidé si to uvědomují a tomu odpovídá i jejich chování. V České republice se sice buduje veřejná zeleň sídlišť a městských parků, bohužel však velmi rychle chátrá nejen nedostatečnou údržbou, ale především poškozováním uživateli. Zásadní rozdíl a problém uchování veřejné městské zeleně a na ni navazující možnosti rekreačního vyžití vidím právě v tomto rozdílném přístupu

Kateřina Loučková (19??)

studentka MZLU v Brně

Zdroje: Polette, R. Les châteaux de la Loire, Aimer 2008, s. 12-16

Informační centrum města Angers a jeho webové stránky: www.agners.fr

http://www.chateaux-de-la-loire.fr/

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg