V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 04/2010 Křížová cesta a kaple u Šarov, Pavla Kačírková

Křížová cesta a kaple u Šarov, Pavla Kačírková

Tisk

V krajině u Zlína, v trojúhelníku vymezeném obcemi Salaš, Lhota, Šarovy, realizuji ve spolupráci s Janem Ambrůzem velký krajinný projekt. V současné době byla dokončena Křížová cesta stoupající úvozem ze Šarov na hřeben kopce, odkud je vidět na protilehlou stráň. Zde v polích stojí první ze tří zamýšlených kaplí v krajině.

Kříže jsou osazeny ve starém, již téměř nepoužívaném úvoze, podél kterého se táhne letitá a částečně umírající třešňová alej. Jednotlivá zastavení křížové cesty jsou stejná. Čtrnáct prázdných křížů z pohledového betonu vytvářejících rámy do krajiny se od sebe liší jen železnými deskami s římskou číslicí, svým umístěním v prostoru a porostu úvozu. S každým dnem je pohled skrz kříž jiný. Výseky přírodní scenérie se mění v rytmu čtyř ročních období.

Samotný kříž přejímá stylizovaně tvar lidské postavy. Vnitřní prostor betonového kříže tvoří dutinu, do které se může postavit člověk, a přijmout tak na sebe podobu Kristova utrpení. Člověk nemusí stát před křížem, ale může se stát jeho součástí. Opuštěné siluety křížů vybízejí ke vstupu a následnému skoku, oproštění se od tíhy světa.

Stálost materiálu umožňuje nechat sochy svému osudu. Možná přilákají ztracené obyvatele, kteří starou cestu přestali používat. Třeba pokosí trávu, posbírají popadané větve. Začnou vnímat onen koridor, který vybudovali jejich předkové? Zatím pociťuji, že úvoz začíná znovu fungovat. Pomalu, ale jistě se sem vrací život.

Na protějším kopci, blízko obce Salaš, je vidět velký obdélník v polích. Je to socha, Kaple I., součást plánované krajinné kompozice tří kaplí. Má podobu plechové tabule o rozměrech 200 x 600 x 1,8 cm tyčící se nad rozlehlými lány na křižovatce polních cest, které ovšem vytlačilo družstevní hospodaření na polích.

Válcovaný plech umožňuje pracovat s monumentálními rozměry a jednoduchostí co nejprostším tvaroslovím. Pohyb vertikály vzhůru symbolizuje nejen pomyslnou cestu k Bohu, spojení země a nebe, ale vybízí také k možnosti duchovního spočinutí vůbec. To vysvětluje i zmiňovaný název „Kaple".

Kaple je nepřehlédnutelným prvkem krajiny díky jasně oranžové barvě rzi. Viditelná je ze všech směrů, když k ní ale přistupujete po oné polní cestě ze Salaše, je téměř nečitelná a ztrácí se. Po několika metrech se osa cesty dostane do zákrytu s jednou z os kaple. Potom se najednou pro poutníka stane neviditelnou a ten může propadnout pochybám, je-li na správné cestě. Zároveň se ukazuje, jak veliká plocha může náhle zmizet. Rezavějící čistá plocha na čas uchovává otisky příchozích, kteří se jí dotkli nejspíš částečně mastnými dlaněmi.

V obou projektech mi šlo o sakrální motivy a duchovní tematiku ztvárněnou jednoduchými, a přesto funkčními prostředky. O svých objektech přemýšlím z pohledu architektury, což vlastně vybočuje ze sochařského oboru; hmotu svých železných kaplí a betonových křížů v krajině vnímám jako architekturu a zároveň jako výtvarné dílo, které podřizuje ideu a účel formě s konkrétním duchovním obsahem.

Za čáru:

Celý krajinný projekt můžete najít popsaný na webových stránkách www.kacirkova.cz .

 


 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg