V novém čísle najdete:

Téma: Květiny

 

Květiny a bylinné patro kolem nás

Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre

Hummelo - soukromý trvalkový ráj Pieta Oudolfa

Květinový záhon ve veřejném prostoru

Zkušenosti s použitím květin ve Zlíně

Trvalkové výsadby ze suchomilných rostliny

The Path: Show světového formátu

 

 

 

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 03/2010 Já a úvodník, Dana Štechová

Já a úvodník, Dana Štechová

Tisk
Těžký úkol - napsat úvodník do časopisu, zejména pokud má kolegyně „předřečnice" v minulém čísle nasadila poměrně vysokou laťku. A nejen to, kromě té pomyslné laťky mi vzala i vítr z plachet, setrvám-li v použité symbolice lodě, kormidla a kapitána. Výstižné symboly, mimochodem...

Na žádost předsedy redakční rady o sepsání několika slov do tohoto čísla jsem samozřejmě ihned kývla, věřila jsem si, že do požadovaného úvodníku v požadovaném termínu vměstnám své představení, podělím se s vámi o své myšlenky, nápady, prostě se okamžitě naladíme na stejnou vlnu. A ouha, je tu malý zádrhel. Každý článek je limitován nejen tematicky (pravda, úvodník je v tomto poněkud svobodomyslnější), ale i rozsahem. A tady narážím - mám toho v hlavě tolik, že bude problém myšlenky utřídit, zarovnat, seřadit a přednést. Prosím tedy o shovívavost, nakonec jsem se rozhodla nechat všemu volný průběh. Budu řadit poznámky volně, tak jak mě napadají a hlásí se o slovo.

Je mi opravdu velkou ctí mít možnost reprezentovat Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT), jako její zástupce. A budu-li pokračovat v paralelách a časopis ZAHRADA-PARK-KRAJINA považovat za „výkladní skříň společnosti", pak se tímto pasuji do pozice toho, kdo se podílí nejen na její správě a údržbě, ale také na její atraktivitě. Vždyť to je prvotním úkolem výloh - upoutat a přitáhnout pozornost; to je velký vliv, pokud je profesionálně uchopen a použit. A nejedná se jen o časopis samotný, je potřeba opět zviditelnit SZKT a připomenout ji jako respektovaného odborného partnera pro ostatní. Myslím, že nemá smysl citovat tady stanovy s cílem a posláním společnosti, jsou nám všem velmi dobře známy. SZKT byla založena jako sdružení osob se shodným cílem a jako taková funguje. Musím poznamenat, že s velkým povděkem kvituji množství pomocníků, které mám okolo sebe a kteří se mnou na prosazování těchto cílů spolupracují. Obdivuji jejich nadšení a entuziasmus, jejich výdrž a nasazení a hluboce se před nimi skláním.Vezmu-li v úvahu dobu, po kterou společnost existuje, je za nimi vidět velký kus práce. Stručně řečeno: dobrá výkladní skříň. A já se hrdě hlásím k převzetí pomyslného štafetového kolíku a připojuji svůj malý dílek práce k dílkům ostatním. Vždyť každému z nás leží na srdci kvalita našeho životního prostoru okolo sebe. Nemyslím tím teď vyhraněně životní prostředí jako takové, ale spíše soulad a souzvuk všech prolínajících se oblastí. A začít musíme od sebe a od mala, výchovou svých dětí jakožto nositelů našich myšlenek. Měli bychom jim dát možnost utvářet si vlastní názor, držet se ho a rozvíjet ho. Věřme ve svět krásný, zdravý a zelený a neměli bychom vidět důvod, proč stát opodál a nepodílet se na uskutečnění té vize. Je nám společná.

Dana Štechová


Ing. Dana Štechová
Narodila se v roce 1965 v Příbrami. Po ukončení gymnázia tamtéž absolvovala Fakultu provozně-ekonomickou Vysoké školy zemědělské v Praze.
Pracovala jako ekonom ve společnostech holdingového typu, převážně v oblasti potravinářské, zabývala se lektorskou a odbornou činností v oblasti kapitálových fondů a kolektivního investování.
Od 16.9.2010 pracuje jako výkonná ředitelka Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení.
Ráda zahradničí a chodí po kopcích a po horách, s batohem a s mapou.

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg