V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Archív architektura Bubeníkovy sady v Pardubicích

Bubeníkovy sady v Pardubicích

Tisk
Petr Veselovský
První veřejný park v Pardubicích byl založen v letech 1879-1880 ve středu města na pravém břehu Chrudimky. Řeka s bohatým břehovým porostem starých stromů tvoří východní hranici parku s celkovou rozlohou cca 7,5 hektaru, který v posledních letech prošel rekonstrukcí.
Park je rozdělen vyvýšenou hrází Matičního jezera na dvě části. Severní část, která se rozkládá podél staré lipové aleje, je dendrologicky bohatší a intenzivně udržována. V sortimentu dřevin převažují introdukované taxony a vyšlechtěné kultivary. Mezi zajímavější patří Fagus silvatica ´Variegatum´, Liriodendron tulipifera, Quercus robur ´Fastigiata´, Cercidiphyllum japonicum, Ginkgo biloba, Gymnocladus dioicus, Aesculus glabra ´Lutea´. Ze stavebních prvků zde nalezneme několik zajímavostí - sochu prvního starosty města Václava Bubeníka, netradičně moderně řešenou fontánu akademického architekta Petra Davida z 90. let, která celému prostoru vévodí, malou zahradní restauraci a dřevěné dětské hřiště.
Jižní část parku má přírodní charakter a leží na březích Matičního jezera (původně slepé rameno řeky Chrudimky) s velkým množstvím leknínů a stulíků. Severní břeh je lemován zástavbou rodinných domů s upravenými zahradami. Na jižním břehu stojí romantická restaurace Rybárna (Ing. arch. Miroslav Petráň) s vyhlídkou na jezero.
Bubeníkovy sady nebyly nikdy zanedbaným parkem, jejich údržbě byla vždy věnována velká pozornost. V 60. letech minulého století byly v rámci rekonstrukce doplněny fontány, mobiliář a původní mlatové cesty překryty asfaltovým povrchem. Zatím poslední úpravy proběhly koncem 20. století v režii Odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic (dále jen MmP OŽP).
Projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce parku, která řešila kompletní obnovu cestní sítě, veřejného osvětlení, dosadby vegetačních prvků, ošetření a kácení stávajících dřevin a nový mobiliář ve vztahu k již existujícím stavebním prvkům, vypracoval roku 1996 Ateliér zahradní architektury Sendler - Babka. Dotace ze Státního fondu životního prostředí byla přiznána pouze na nové výsadby, které pak realizovala firma Eden Brno. Vysazeno bylo cca 51 ks listnatých stromů o obvodu kmínku 18/20 cm.
Další realizace byla provedena v roce 1999 a zahrnovala výsadbu cca 50 ks listnatých stromů, rozsáhlých keřových skupin (cca 700 ks rododendronů a azalek), ošetření a kácení dřevin. Všechny práce byly částečně opět hrazeny z dotace. Provedla je firma Ekogreen Pardubice ve velmi dobré kvalitě a při průběžné kontrole investora a za účasti autorů studie.
Rozsáhlá rekonstrukce severní části parku proběhla v roce 2002. Realizace stavebních prvků a doplnění sadových úprav byla plně hrazena z rozpočtu Statutárního města Pardubice. Odstraněny byly všechny asfaltové povrchy a byla vytvořena síť nových komunikací s žulovou dlažbou nebo mlatem. Byl instalován nový mobiliář (kovové lavice, odpadkové koše), osvětlení a dosazeny keřové skupiny.
Touto zatím poslední stavební etapou rekonstrukce se podařilo vytvořit moderní městský park splňující všechny požadavky pro trávení volného času v parku uprostřed Pardubic. Na konečnou úpravu ještě čeká jižní část parku kolem Matičního jezera.
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg