V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Archív zakládání a údržba zeleně Letničky z přímých výsevů v Tyršově sadu v Brně

Letničky z přímých výsevů v Tyršově sadu v Brně

Tisk
Kateřina Novotná
Jedním z hlavních prvků parku Tyršův sad v Brně je letničkový záhon pravidelně osazovaný standardním sortimentem předpěstovaných letniček v druhové skladbě obvykle používané v městské zeleni. Letos poprvé zde byla vyzkoušena metoda výsevu přímo na stanoviště.
Park Tyršův sad patří k nejkrásnějším místům v Brně. Byl vytvořen na části bývalého městského hřbitova. Součástí historie tohoto parku byla i první botanická a zoologická zahrada. V roce 2000 byla dokončena rekonstrukce parku podle návrhu prof. Ing. Ivara Otruby CSc. V parku bylo vybudováno dětské hřiště, rozárium, konstrukce s popínavými rostlinami a speciální záhon pro nevidomé a slabozraké. Součástí parku je také letničkový záhon, který je každoročně osazován tisíci letničkami a cena jeho výsadby se obvykle pohybuje kolem 100 000 Kč.
V letošním roce jsme se rozhodli vyzkoušet metodu přímých výsevů, od které jsme očekávali nový vzhled záhonů a značnou finanční úsporu. Na konci sezony můžeme konstatovat, že pokus překonal naše očekávání. Získali jsme nádherný záhon s naprosto odlišnou sestavou letniček než je obvykle ve městech běžné. Záhon postupně přecházel do různých barevných kompozic, kvetl po celé léto a velký pozitivní ohlas jsme zaznamenali také u občanů. Náklady na osivo se pohybovaly kolem 500 Kč, lze tedy konstatovat, že metodou přímého výsevu se nám podařilo ušetřit částku v řádech desítek tisíc.
Byly pečlivě vybrány druhy letniček tak, aby zde byly zastoupeny časně, středně i pozdně kvetoucí. Pozornost byla věnována také barevným kombinacím, které se v průběhu sezóny nádherně doplňovaly. Bylo použito osivo následujících druhů: Eschscholtzia californica, Carthamus tinctorius, Centaurea cyanos, Cosmos bipinnatus, Rudbeckia hirta ´Rustic´, Gypsophyla elegans, Calendula officinalis, Scabiosa stellata a Linum sativum. Poměr zastoupení jednotlivých letniček jsme odvodili od jejich potřeby na 1 m2.
Osévala se plocha téměř 250 m2 a díky dostupné vzdálenosti vodního zdroje odpadl problém se závlahou. Každoročně zde v jarních měsících vykvétají tulipány, proto musel výsev nastat až po jejich odkvětu. Rok 2009 byl specifický svými teplotními i vláhovými podmínkami, výsev byl proveden v prvním květnovém měsíci na plochu odplevelenou (chemické odplevelení proběhlo začátkem roku před vzejitím tulipánů) a kultivovanou (kultivace byla jen mírná kvůli zachování cibulí tulipánů pro další rok). Osetá plocha byla mulčována jemnou vrstvou rašeliny a zavlažena. V následujících týdnech probíhala pravidelná zálivka a v případě potřeby odplevelení (to vzhledem k dobře připravenému záhonu bylo nutné provést za celou sezónu pouze pětkrát).
Porost byl plně zapojen po sedmi týdnech. O týden později nakvétaly první letničky - Centaurea cyanos, Eschscholtzia californica, Linum sativum a Gypsophyla elegans. V devátém týdnu začala nakvétat Calendula officinalis, v tomto týdnu byl záhon již v plném květu. V 10. týdnu se přidal Cosmos bipinnatus a ostatní letničky. V 11. týdnu přišly vichřice a přívalové deště. Porost byl značně poškozen, ale díky dřevěnému ohrazení, které kolem záhonů používáme, zůstal z velké části zachován. Po třech týdnech byl záhon prostříhán od sušiny a naposledy odplevelen. V současné době je v odkvětu, ale s bohatým podrostem, který tvoří nový vzhled. Záhon bude nyní ještě jednou prostříhán, odstraní se nevzhledné rostliny a teprve s příchodem mrazíků se zlikviduje.
Nový letničkový záhon zaznamenal velký úspěch u návštěvníků parku a i my jsme s touto metodou značně spokojeni. Záhon přilákal také velké množství motýlů, brouků a dalšího drobného hmyzu. V současnosti plánujeme tuto metodu použít i v příštím roce s drobnými úpravami. Bude probíhat obměna druhů letniček kvůli efektu. Před výsevem bude použita malá část předpěstované sadby některých letniček pro urychlení nástupu záhonu do květu. Bude nutné zlepšit podpůrný systém letniček - sítí nebo dráty.

Ing. Kateřina Novotná (1980), absolventka MZLU v Lednici, obor zahradnictví, v současné době pracuje jako správkyně parků Tyršův sad a Koliště I. u Veřejné zeleně města Brna, p. o.
Foto Tomáš Hájek

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg