V novém čísle ZPK 4/2019 najdete:

Téma: SPOLUPRÁCE

Ružová záhrada v Dolnej Krupej

Zahradní slavnost na Flore Olomouc

Revitalizace parku Riegrovy sady, Praha

Jedeme v tom všichni

 

 

 

 

 

 

Navigace: Domů Archív architektura Krajinka v krajine

Krajinka v krajine

Tisk
Ivana Chvostaľová
V centre expandujúceho periféria mesta Huesca v španielskych Pyrenejách stojí jeden z najpôsobivejších obytných súborov od španielskeho architekta Francisca Lacruz. Moderná výstavba pôsobí vďaka prívetivému prostrediu, ktoré si zachováva lokálne špecifiká, nanajvýš atypicky.
Pardre Querbes predstavuje komplex verejných parkov a privátnych záhrad obklopujúcich 300 jednotiek nového obytného súboru. Tento svojrázny priestor vzišiel z rúk prestížneho a medzinárodne aktívneho ateliéru VWA (Verzone Woods Architectes), ktorého domovom sú oboje; štúdio vo Švajčiarsku i španielska Barcelona. "Keď sa objavila prvá pracovná príležitosť v Španielsku, spojili sme svoje meno s ambíciami vychytených architektov Ruiz Lacruz Arquitectos a presunuli časť svojich tvorivých aktivít tam. Práve na jednom z priateľských posedení s Verzoneho dlhoročným spolupracovníkom a priateľom, architektom Franciscom Lacruz, autorom komplexu budov, sa zrodila myšlienka kooperácie na projekte parku," vysvetľuje Verzone.
Zámerom krajinného architekta bolo vytvoriť verejný priestor, ktorý sa spočiatku javil byť zvyškovým a nepoužiteľným. Francisco napokon prišiel s konceptom koncentrovaných klustrov radových domov, ktoré doplnil koridormi externých priestorov. "Nechal nám voľnú ruku, nezasahoval do návrhu, naopak podporil každú našu myšlienku, podnietil nás k vypracovaniu dôkladného systému retenčných kanálov či vodnej plochy," spomína krajinný architekt. Španielska odbočka tak našla adekvátneho partnera s rovnakými ideálmi. "Vzhľadom na nedostatok času sme sa strmhlav prehupli ponad dlhosiahle prípravy, načrtli závery analýz a pristúpili k projektu. Koncepčný proces bol veľmi rýchly. Keďže park nemal žiaden špecifický program, adaptovali sme každú zónu vo vzťahu k priľahlým budovám. Čisté usporiadanie priestoru a dobre rozvrhnuté komunikačné ťahy boli zárukou úspešnej organizácie priestoru," spomína Craig. Dva centrálne chodníky vznikli z dôvodu vylepšenia cirkulácie pešieho pohybu, umelo vymodelovaný terén naopak za účelom vytvorenia súkromia a sústredenia aktivít pre všetky vekové kategórie.
"Prvotným impulzom bolo reflektovať obraz charakteristickej agrokultúrnej krajiny obkolesujúcej mesto Huesca. Umelou modeláciou terénu sme vytvorili platformy pripomínajúce "zrezané" hrebene Pyrenejí. Prísne zoradené stromy mandľovníka (Prunus amygdalus) či sieť kanálov, všetky elementy boli nájdené a znovuobjavené vo voľnej krajine regiónu," hovorí Craig Verzone.
Park predstavuje urbánnu spleť nového landscapingu zahŕňajúceho množstvo nových peších komunikácií, hracích plôch a priestorov "medzi budovami". Krajinný architekt rafinovane zoradil dreviny do rozličných objemových typológií (rady, skupiny, línie, solitérne stromy). Záhrada z živých plotov, obruby aromatických bylín a prísne kontúry cibuľovín spolu s radmi autochtónnych, pre oblasť typických opadavých a vždyzelených stromov vnášajú do parku sezónnu premenlivosť. Poeticky poňatý priestor čerpá inšpiráciu z členitej krajiny, ktorá obopína mesto Huesca a zahŕňa tri typy priestorov: verejné, semi-privátne a privátne. Poloprivátne vnútrobloky s centrálnym prvkom - plaveckým bazénom sú koncepčne integrované do schémy parku.
Topografia príznačná pre región, typológia krajiny rovnako ako i miestny kolorit a textúry presakujú do projektu parku.
Modelácie terénu v podobe trávnatých terás sú referenciou na lokálne agrárne tradície terénne vystupňovaných polí, ktoré boli vybudované za účelom pastvy a závlah. Predstavujú "falošnú krajinu", celistvý, jednoliaty masív. Koncepčne je priestor organizovaný pozdĺž dvoch kľukatých chodníkov, severného, vinúceho sa medzi domami a južného, plynúceho pozdĺž betónovej steny. Jednotlivé zóny vytvorené terasovaním umožňujú kolektívne využitie, vyzdvihujú cik-cakovitú cestu formujúcu priestor pre detské ihriská a odvracajúcu pozornosť aktivít smerom von z parku, čo najďalej od obytnej zóny. Južná časť parku pozostáva z multifunkčnej hracej plochy, vydláždeného námestia definovaného okolitými terénnymi modeláciami a vodnej nádrže. Jej umiestnenie v "mŕtvom" rohu parcely tiež nebolo náhodné. S cieľom v čo najväčšej miere zachovať súvislú hmotu vegetácie vo východnej časti parku prišiel autor projektu s nápadom zníženia časti parku so živými tvarovanými plotmi (ktorá je vstupnou bránou smerom z mesta) na úroveň chodníka. Vytvoril tak priestor pre zachovanie terénne vyvýšenej plochy pôvodného jaseňového hája. Doplnený je nesériovým mobiliárom navrhnutým špeciálne pre tento projekt; zahŕňa rôzne typy sedení, piknikové stoly, cortenové skulptúry zrkadliace sa vo vodnej hladine a v stene zabudované nočné osvetlenie poňaté v novej estetike.
"Dúfame, že projekt poslúži ako nástroj pre experimentovanie s tvarovaním územia a vegetačné prvky ako prostriedky vytvárania menších, ľuďom prístupnejších priestorov. Francúzský stážista, ktorý navštívil už zrealizovaný projekt, poznamenal, že sme obnažili lokálne tradície a skutočne vytvorili "mini-paysage", mini-krajinu. I keď to nebol náš zámer, možno je tomu naozaj tak a tento nepriamy úmysel povýšil park na miesto dôverne známe, intímne a hravé zároveň,'' dodáva autor projektu. Zahraničný projekt je ukážkou, že úprava externého priestoru môže radikálne ovplyvniť identitu a kvalitu urbanistických projektov a zvýšiť predajnosť bytových domov. Povýšiť zvyškový mestský priestor na miesto atraktívne.


Padre Querbes Park
Miesto: Huesca, Španielsko
Typ projektu: verejný park
Klient: Orusa and Marino Lopez XXXI S.L., Huesca
Area: 40 000m²
Stav: Projekt 2000-02, Realizácia 2004-07
Krajinný architekt: Craig Verozne / Verzone Woods Architectes
Projekt Team: Cristina Woods, Bernadino Espejo, Martin Gauthier, Nicole Graber, Nancy Coulter, Amanda
Bennett, Alayna Fraser, ARTT SC - Arquitectura Tècnica i Topografia (Girona), Jaume Borràs and Marta Teixidor Oliva
Architekt: Lacruz Sisamon Arquitectos, Huesca - Francisco Lacruz Abad
Verzone Woods Architectes - ateliér založený v roku 1995 krajinným architektom a urbanistom Craigom Verzone a architektkou Cristionou Woods. Craig vyštudoval krajinnú architektúru na Cornel univerzite a urbanizmus na Harvarde. Prednášal na mnohých svetových univerzitách (Cambridge, Fribourg, Pennsylvania, Virginia). V roku 1998 mu bola Americkou Akadémiou v Ríme udelená prestížna cena Rome Prize za krajinnú architektúru. Verzone popri spoločnej rozsiahlej projekčnej činnosti realizoval niekoľko land-artových inštalácií v USA, Švajčiarsku a Taliansku.
www.vwa.ch


  

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg