V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Archív architektura Enköping s plnými kapsami parků

Enköping s plnými kapsami parků

Tisk
Barbara Krátká Adámková
„Okolí Stockholmu, to je hlavně moře a Mälaren a různá jiná jezera a jezírka; ale to se na první pohled nepozná, co je co; vždycky to má samé ostrůvky, výběžky a zálivy a kolem dokola lesy a lesy. Ovšem Mälaren je z toho všeho největší a vyskytuje se, pokud vím, na všech stranách a vůbec všude."


Karel Čapek, Cesta na sever


V září roku 2003 jsem v rámci programu Socrates/Erasmus absolvovala dvoutýdenní stáž na Sverige lantbruksuniversitet v Uppsale (SLU Uppsala, Švédsko). V září jsem se zúčastnila organizované tématické exkurze do města Enköping vzdáleného přibližně 80 kilometrů od Stockholmu poblíž magického jezera Mälaren.


Analytická zpráva týmu odborníků z roku 2003 vykresluje Enköping téměř ideálně - nachází se v obytné krajině s životaschopným zemědělstvím, s adekvátními sportovními možnostmi a veřejnosti otevřenou městskou politikou, je velmi dobře dostupný ze Stockholmu i celého Švédska. Jeho menší velikost podporuje vzájemnou pospolitost obyvatel, pohodu města doplňuje pestrá maloobchodní síť a podnikatelský sektor, nabízí kulturní aktivity a návaznost na historii a tradice. Vedení města s přibližně 45 000 obyvateli, z nichž každý se může jednoduše aktivně zapojit do plánovacího procesu, se rozhodlo svůj potenciál maximálně zužitkovat. Zvolilo tři hlavní strategie dalšího vývoje s důrazem na trvale udržitelný rozvoj: využití obnovitelných zdrojů, používání technologií šetrných k životnímu prostředí a založení originálního systému zeleně - tzv. pocket parks.
Hlavní myšlenky
Širší myšlenkový kontext těchto "kapesních parků" je identifikovatelný v úzkém vztahu Švédů k aktivnímu pobytu venku a naopak velmi kontrastuje s naší středoevropskou uzavřeností nejen do sebe, ale také k okolnímu prostředí. Obliba joggingu a joggingových tratí nebo novější varianta nordic-walking je v souvislosti se Švédskem a severskými zeměmi dobře známá. V Enköpingu však chtěli využít také to, na co poukazoval u nás například Vincence Priessnitz nebo ve Švédsku rodák z Enköpingu Dr. Ernst Westerlund - že i jen několik krátkých vycházek týdně stačí ke zlepšení fyzického i psychického zdraví. Čím blíže je příjemná pěší trasa k domovu, tím se zvyšuje její využívání; zároveň funguje jako stimulant nenápadně pobízející k dalšímu pokračování a objevování. Může iniciovat cestu z města do volné krajiny, může přivést okolní krajinu do města.
Základní idea pocket parks se začala v Enköpingu rozvíjet do uceleného konceptu zhruba před třiceti lety. Záměrem bylo prošít město různě velkými zelenými kapsami a kapsičkami, díky kterým bude základní docházková vzdálenost obyvatel k nejbližšímu odpočinku v zeleni co nejkratší. Přitom nezáleží na velikosti dané plochy, ale na její atmosféře a přívětivém řešení. Některé parky či spíše zelené pokoje vznikly v prolukách, nahradily parkoviště, jiné jsou těsně vedle dopravních tahů či v návaznosti na řeku. Obyvatel nebo turista může sledovat vyznačené procházkové okruhy a postupně odhalovat jednotlivá zákoutí oživlá různorodými aktivitami, která zároveň umožňují kontakt s přírodou a podporují přirozenou komunikaci lidí.
Trvalky jako ekonomické řešení
V roce 2009 obsahuje systém parků v Enköpingu celkem 24 kapes a kapsiček různého stáří - průměrně byly založeny před 15 až 20 lety. Původní koncept řešení zahrnoval velkorysé využití letniček, které dříve pokrývaly téměř polovinu ploch určených kvetoucím rostlinám. Vzhledem k finanční i časové náročnosti údržby (cena za údržbu v roce 2003 činila 50 eur/m2) byly letničky v podstatné míře nahrazeny zapojenými výsadbami trvalek, které se nakonec staly nejvýraznějším vnějším znakem zdejších parků. Jednotícím principem celého systému v tomto případě není kompozice, použité materiály či prvky jednotlivých zákoutí, ale až intimní využití trvalek, které na některých místech metamorfuje veřejný prostor téměř do podoby soukromé zahrady. Trvalkové záhony nemají sloužit pouze jako úžasně proměnlivá protiváha statické architektury města, ale současně podporují zájem obyvatel o přírodní prostředí a zprostředkovávají mnoho zahradnických informací. U vstupů do každého místa je volně přístupný stojan s listy podrobných osazovacích plánů. Celý systém je ve své podstatě sofistikovaně jednoduchý, neokázalý, motivující a inspirující.
Náklady a strategie
Aby celková údržba byla při zvolené myšlence co nejvíce usnadněna, výsadbová schémata jsou promyšlena do posledního detailu a výborně prezentují možnosti a využití různých druhů trvalek v městském prostředí. O parky v Enköpingu se v roce 2003 trvale staralo 13 zahradníků, v létě bývá jejich tým posílen několika sezónními pracovníky. Celkové orientační výdaje na zakládání a údržbu parků systému se pohybují kolem 976 000 švédských korun, tedy 2 476 112 Kč za rok.
V roce 2003 získal Enköping první místo v mezinárodní soutěži Nations in Bloom. Rozhodujícími faktory, které umožnily městu zvítězit, byly dosažené výsledky v oblasti péče o krajinu a památky, hospodaření šetrné k přírodnímu prostředí, zapojení veřejnosti a dlouhodobé plánování udržitelného rozvoje města. V dalších letech bude program rozvoje města pokračovat s důrazem na systém pocket-parks a jejich propojení s okolními existujícími parky a vnější krajinou.
Aktuální otázkou pro nás zůstává, jakým způsobem nás může příklad Enköpingu inspirovat, zda z něj lze nějakým způsobem čerpat v našich podmínkách? Netřeba se vymlouvat na odlišnou ekonomickou situaci, jiné kulturní i geografické podmínky, nedostatek zahradníků či strach z vandalismu. Švédský model může upozornit nejen na to, že bez míst, ve kterých se budou lidé rádi potkávat, komunikovat spolu, prožívat a odpočívat, a ve kterých se zároveň budou učit obdivu a respektu k okolnímu světu, nemusí vznikat životaschopná společnost. A také si můžeme připomenout, jak důležitý je systematický a multioborový přístup k plánování rozvoje měst, který musí vycházet z poznání jejich potenciálu, historie i tradic a může být základem originálního konceptu šitého přímo na míru.


Ing. Barbara Krátká Adámková, Ph.D. (19??) - zahradní architektka a odborná asistentka na Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Lednici

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg